Skip to main content

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

Rok nám zletel ako voda a opäť sú tu Vianoce a končiaci sa rok 2022.

Pri tejto príležitosti Vám celá Agentúra praje príjemné a pohodové prežitie Vianoc v kruhu Vašich najbližších pri plnom zdraví.

Do nového roka 2023 Vám chceme popriať hlavne spokojnosť, zdravie a dobrú imunitu, ktorá je v tomto čase najdôležitejšia.