Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

CLIMADAM - Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

CLIMADAM - Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región

O PROJEKTE:

Projekt CLIMADAM získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume ……. € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný vo výške 15% z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je:

 • lepšie pripraviť prihraničné regióny Ukrajiny a Slovenska na očakávané zmeny klímy vypracovaním adaptačnej stratégie na zmenu klímy pre Zakarpatskú oblasť Ukrajiny a aplikovať ju (adaptačná stratégia pre KSK bola vytvorená) v rámci pilotných aktivít.
 • zvýšiť pripravenosť na zavádzanie účinných opatrení do verejnej dopravy pre mesto Užhorod vypracovaním modelu udržateľnej dopravy, s využitím skúseností z Košického a Prešovského kraja
 • zvýšiť dostupnosť informácií o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a opatreniach na adaptáciu na očakávané zmeny klímy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

DOKUMENTY
VIDEÁ
FOTOGALÉRIA

O PROJEKTE:

Kód projektu:

GGC01008

 

Podpora projektu:

 1. Projekt je podporený z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Programová oblasť: GGC – Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť.

Výstup programu: GGC_OTC3 – Zlepšenie SK-UA inštitucionálnej spolupráce

Koneční príjemcovia:

 • Vďaka stratégiám budú rozhodovači na regionálnej a miestnej úrovni pripravení na ďalšie kroky. Strategické plánovanie poskytne príležitosť systematicky a efektívnejšie reagovať v oblasti očakávanej (ale aj súčasnej) zmeny klímy.
 • Výskumníci získajú nové informácie zo zahraničia (susedného regiónu). Môžu tiež poskytnúť analytické vstupy do pripravovaných dokumentov a tiež dostanú príležitosť na pokračovanie a vývoj vo výskume.
 • Široká verejnosť získa možnosť podieľať sa na strategickom plánovaní a dostávať nové informácie, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní na osobnej úrovni (niektoré typy adaptácie sú možné „doma“) a pri ovplyvňovaní rozhodnutí na miestnej úrovni.

Projektoví partneri:

 • Vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (SK)Partner 1: Oddelenie mestského rozvoja a architektúry (UA)Partner 2: Košický samosprávny kraj (SK)Partner 3: Zakarpatská regionálna štátna správa (UA)Partner 4: Inštitút rozvoja karpatského regiónu (UA)

CIELE PROJEKTU:

 • lepšie pripraviť prihraničné regióny Ukrajiny a Slovenska na očakávané zmeny klímy vypracovaním adaptačnej stratégie na zmenu klímy pre Zakarpatskú oblasť Ukrajiny a aplikovať ju (adaptačná stratégia pre KSK bola vytvorená) v rámci pilotných aktivít.
 • zvýšiť pripravenosť na zavádzanie účinných opatrení do verejnej dopravy pre mesto Užhorod vypracovaním modelu udržateľnej dopravy, s využitím skúseností z Košického a Prešovského kraja
 • zvýšiť dostupnosť informácií o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a opatreniach na adaptáciu na očakávané zmeny klímy.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH EHP:

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických
a spoločenských rozdielov v Európe
a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi
prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v
strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ
prostredníctvom Dohody o Európskom
hospodárskom priestore (EHP). Ako donori
postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli
prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy
eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021
dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto
obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie
a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých
a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy
a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré
spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Granty EHP sú financované spoločne Islandom,
Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

 

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Programová oblasť: GGC – Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť.

Výstup programu: GGC_OTC3 – Zlepšenie SK-UA inštitucionálnej spolupráce

Koneční príjemcovia:

 • Vďaka stratégiám budú rozhodovači na regionálnej a miestnej úrovni pripravení na ďalšie kroky. Strategické plánovanie poskytne príležitosť systematicky a efektívnejšie reagovať v oblasti očakávanej (ale aj súčasnej) zmeny klímy.
 • Výskumníci získajú nové informácie zo zahraničia (susedného regiónu). Môžu tiež poskytnúť analytické vstupy do pripravovaných dokumentov a tiež dostanú príležitosť na pokračovanie a vývoj vo výskume.
 • Široká verejnosť získa možnosť podieľať sa na strategickom plánovaní a dostávať nové informácie, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní na osobnej úrovni (niektoré typy adaptácie sú možné „doma“) a pri ovplyvňovaní rozhodnutí na miestnej úrovni.

Projektoví partneri:

 • Vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (SK)Partner 1: Oddelenie mestského rozvoja a architektúry (UA)Partner 2: Košický samosprávny kraj (SK)Partner 3: Zakarpatská regionálna štátna správa (UA)Partner 4: Inštitút rozvoja karpatského regiónu (UA)

AKTIVITY PROJEKTU:

 • Adaptačná stratégia a jej uplatnenie na miestnej úrovni (AS pre Zakarpatský región a Miestna stratégia pre povodie Roňavy)
 • Model udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností Košického kraja
 • Šírenie informácií týkajúcich sa rôznych aspektov adaptácie na klimatickú zmenu a mitigácie

TRVANIE PROJEKTU:

25.9.2020 – 30.4.2024 (trvanie aktivít závisí od míľnikov)

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY:

Očakávané výsledky projektu:

 • Vypracované dôležité strategické dokumenty pre región Zakarpatsko a Košický kraj týkajúce sa témy zmeny klímy;
 • Prenos know-how a najlepších postupov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a udržateľnej mobility;
 • Lepšia dostupnosť dôležitých informácií pre širokú verejnosť.

AKTUALITY K PROJEKTU:

2021CLIMADAMKLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽPProjekt CLIMADAM
9. júla 2021

PROJEKT CLIMADAM: SEMINÁR O INTEGROVANEJ OCHRANE POVODIA RIEKY ROŇAVA

Roňava je neveľká rieka prameniaca v Slanských vrchoch, ktorá vteká do Východoslovenskej nížiny a vlieva sa do Bodrogu pri obci Borša. Zhruba na „polceste“ preteká…
klimaticka zmena2021ČLÁNKYCLIMADAMKLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽP
7. mája 2021

ÚVODNÁ KONFERENCIA: ZMENA KLÍMY – AKO NA TO?

Záznam z konferencie Úvodné príhovory Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja Anatolii Poloskov, predseda Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie Jana Dacková, vedúca Oddelenia správy programov grantov…
climadam projekt2021CLIMADAMKLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽPProjekt CLIMADAM
26. februára 2021

PROJEKT CLIMADAM: VÝVOJ UDRŽATEĽNÉHO DOPRAVNÉHO MODELU PRE UŽHOROD A OKOLIE

Trvalo udržateľná doprava je jedným zo spôsobov, ako sa dá zmierňovať klimatická zmena. Dňa 25.2.2021 sa uskutočnil online projektový seminár o vývoji udržateľného dopravného modelu…
projekt Ukrajina2021ČLÁNKYCLIMADAMKLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽP
1. februára 2021

PROJEKT CLIMADAM: KICK-OFF MEETING

Na problematiku klimatickej zmeny a jej zmiernenie reaguje náš nový projekt CLIMADAM, ktorý vznikol v rámci cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Projekt je cielený na posilnenie slovensko-ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce. Špecifikum projektu…
climadam meeting2020CLIMADAMKLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽP
20. decembra 2020

PROJEKT CLIMADAM: PRVÉ STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Koncom roka sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie projektových partnerov projektu CLIMADAM. Stretnutie bolo z dôvodu COVID-19 opatrení organizované online formou. Stretnutia sa zúčastnil aj Oleh Kotsuba…
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM