Skip to main content

Trvalo udržateľná doprava je jedným zo spôsobov, ako sa dá zmierňovať klimatická zmena.

Dňa 25.2.2021 sa uskutočnil online projektový seminár o vývoji udržateľného dopravného modelu pre mesto Užhorod a okolie, na ktorom odborníci v oblasti dopravy z Ukrajiny aj zo Slovenska a spoločne diskutovali na túto tému. Seminára sa zúčastnili odborníci v oblasti tvorby plánov udržateľnej mobility z Košického samosprávneho kraja a ukrajinskej spoločnosti A + S, odborníci na integrovaný dopravný systém z IDS Východ, tvorcovia politík a plánovači v oblasti dopravy z mesta Užhorod, Štátnej správny Zakarpatského regiónu a Kyjevskej Národnej Univerzity.

Cieľom seminára bolo prediskutovať a nastaviť prvé kroky pri tvorbe Modelu udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností Košického kraja, ktorý predstavuje druhú projektovú aktivitu. V Košickom a Prešovskom kraji boli vypracované „Plány udržateľnej mobility“. Na základe týchto plánov budú v rámci projektu vypracované dopravné podklady pre mesto Užhorod a okolité obce. Dopravné toky a dopravná infraštruktúra by sa mohli zlepšiť pomocou možností implementácie účinnejších udržateľných opatrení.

V úvode seminára profesorka Nataliya Kablak, štatutárka Inštitútu rozvoja karpatského regiónu, ktorý predstavuje partnera zodpovedného za druhú projektovú aktivitu – Model udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností Košického kraja, predstavila všetkým projekt CLIMADAM s dôrazom na túto aktivitu. Nasledovali prezentácie o aktuálnej situácii v oblasti dopravy v meste Užhorod a jeho okolí. V ďalšej časti pán Dmytro Bespalov ako expert na tvorbu dopravných modelov odprezentoval možnosti tvorby modelov s príkladmi už vytvorených dopravných modelov v niektorých ukrajinských mestách.

Následne pán Miroslav Fazekaš, referent integrovanej dopravy na Úrade Košického samosprávneho kraja, ktorý predstavuje partnera konzultujúceho proces napĺňania tejto aktivity, odprezentoval celý proces tvorby Plánu udržateľnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji, ktorého súčasťou je aj model udržateľnej dopravy a ktorý môže slúžiť ako vzorový pre mesto Užhorod a jeho okolie.

V rámci spoločnej, veľmi plodnej diskusie sa spoločne vytipovali hlavné problémy v doprave, ktoré by mal model udržateľnej dopravy zohľadniť a riešiť.

Projekt CLIMADAM je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.

CLIMADAM – Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región

Kód projektu: GGC01008