CLIMADAM

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región.

VÝSTUPY K PROJEKTU:

PROJEKT CLIMADAM
DOKUMENTY
VIDEA
FOTOGALÉRIA
ENG PODKLADY – PREKLAD

ČLÁNKY K PROJEKTU:

PARTNERI PROJEKTU:

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM