Zmena klímy: Čo s tým?

Prispôsobovanie sa klimatickej zmene

Klimatická zmena je vážny a doteraz nevídaný problém. Prináša otepľovanie, extrémne prejavy počasia, napríklad vlny horúčav, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie suchá, silnejšie a prudšie búrky a pod. Budúci priebeh a skutočný rozsah zmeny klímy nie je presne predpovedateľný.

Prejavy klimatickej zmeny na Slovensku

  • priemerná ročná teplota vyššia o 2 až 4°C
  • menej dní s mrazom (niekde pokles až o 14 dní ročne)
  • viac letných dní (s teplotou nad 25°C) a tropických dní (nad 30°C)
  • častejšie obdobia sucha v lete, v nížinách výraznejší pokles množstva zrážok (o 15%)
  • častejší výskyt prívalových dažďov (v niektorých častiach o 30%)
  • menej snehu, v niektorých častiach až o 15%
  • častejšie búrky a silný vietor

Pozrite si sériu krátkych videí, kde sa zložité témy podávajú jednoducho a zrozumiteľne. Veríme, že nimi oslovíme aj mladšie vekové kategórie.

Čo robiť?

Na horúčavu nemáme appku, ale budeme musieť niečo urobiť.
Úvodné video stručne naznačuje problematiku klimatickej zmeny, ale hlavne potrebu aktivity.
#uvod

Tepelné ostrovy

Oproti vidieku je v meste o 3 – 6°C teplejšie, a v noci dokonca aj o 12°C. Môžu za to prehrievajúce sa tmavé strechy, obrovské plochy betónu a asfaltu. Ako môžeme znížiť teplotu v meste?

Prečo takýto jav vzniká? Ako je možné ho utlmiť?
Načo je dobrá voda a zeleň?
#tepelneostrovy

Zadržiavanie dažďovej vody

Dažďová voda je v niektorých mestách odpadom, za ktorý platíme stočné.

Vody bude stále menej, preto stojí za to zamyslieť sa, ako vodu racionálne využiť.
#dazdovavoda

Voda v lese

Človek intenzívne ničí svoju krajinu (aj tú zalesnenú) a napriek tomu, že si to často neuvedomujeme, vráti sa nám to často napríklad v podobe prívalových povodní? Dá sa to nejako riešiť?
#vodavlese

Zbytočné odpady

Aký vzťah je medzi odpadom a emisiami skleníkových plynov?
Dá sa znížiť množstvo spotrebovanej energie správnym rozhodovaním sa pri nakupovaní?
#odpad

Ako kúriť a chladiť?

Energetika spoluzapríčiňuje klimatickú zmenu, ale klimatická zmena má tiež výrazný vplyv na energetiku.
Prečo je potrebné šetriť energiou a ako sa dá interiér budov nie len efektívne vykurovať, ale aj ochladzovať?
#energetika

Projekt s akronymom OSA, alebo aj Ochráňme Sa Adaptáciou má za cieľ priblížiť klimatickú zmenu ako reálny problém, ktorý sa týka nás všetkých. Rôznymi formami informuje verejnosť o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy, ako aj chce pripraviť obyvateľov na to, aby boli lepšie pripravení čeliť nepriaznivým dôsledkom klimatickej zmeny.

Voľne šíriteľné brožúrky o vplyve klimatickej zmeny na rôzne oblasti života nájdete tu.

Nájdete nás aj na instagrame pod menom @arr_ke.

Leave a Reply