Skip to main content

Čistejšia rieka Bodrog

Napriek pokročilému odpadovému hospodárstvu a ambicióznym ekologickým cieľom Európskej únie sú mnohé európske rieky stále dlhodobo znečistené rôznymi druhmi odpadu. Aj keď existuje mnoho iniciatív neziskových organizácií a samospráv, stále sa okolo nás – a hlavne v prírode nachádza veľa odpadového materiálu.

Jeden z našich projektov, Tid(y)Up poukazuje na tento problém – a preto hlavnou projektovou aktivitou bude čistenie rieky Bodrog a jej okolia v Strede nad Bodrogom. Táto obec sa nachádza pri maďarských hraniciach a práve tu sa nachádza viacero znečistených lokalít.

V úseku o vzdialenosti 14,8 km z obce Klin nad Bodrogom k obci Svätej Márii sme zaevidovali viaceré skládky a znečistené plochy.

Pri mapovaní výskytu znečistených miest nás sprevádzali zamestnanci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí majú v obci odštepný závod, a preto najlepšie poznali lokality poznačené odpadom. Prešli sme oba brehy rieky Bodrog a takisto sme ťažko dostupné miesta mapovali z člnu. Všetky znečistené miesta sú zaznačené v aplikácii TrashOut.

Veríme, že našou aktivitou prispejeme k čistejším riekam a kvalitnejšou vodou na území južného Slovenska a tiež zvýšime povedomie o tomto probléme.

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj.

Viac fotiek nájdete na našom facebooku alebo instagrame.
#dtptidyup #interregtidyup