Skip to main content
 

KONFERENCIE

Konferencia na Ukrajine

20. – 21.7.2023

Za účasti expertov a predstaviteľov samospráv bola na dvojdňovej konferencii 20. – 21.7.2023 v Užhorode hlavnou témou doprava a adaptácia na zmenu klímy.  Cieľom bola prezentácia dosiahnutých výsledkov projektu, ktorej sa zúčastnila aj projektová manažérka zastupujúceho donora – grantov EHP.

Konferencia o zmene klímy

17. máj 2023

V Košickom regióne prognózy predpokladajú tempo rastu priemernej ročnej teploty do roku 2030 až o 2 až 4°C. Zároveň je prognózovaný aj nárast počtu tropických dní, a to o 1 až 10 dní v roku, čo predstavuje až 70-percentný nárast oproti súčasnosti (priemer 15 tropických dní za rok). Odhady nie sú priaznivé ani pri vývoji zrážkovej činnosti. Na Východoslovenskej nížine, ktorá je najviac atakovaná suchom, ale na druhej strane aj povodňami, majú dažďové zrážky poklesnúť o takmer 15-percent.

V súvislosti s problematikou klimatickej zmeny sme zorganizovali podujatie na tému Zmena klímy a ako ďalej? Podujatie bolo realizované v úzkej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom za finančnej podpory „Dohovoru starostov a primátorov miest Európskej únie“, Košického samosprávneho kraja a projektu podporeného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR (projekt CLIMADAM).

Záznam z podujatia:

Konferencia o doprave

WORKSHOP IDS VÝCHOD

 

Účastníci z odbornej verejnosti, vrátane zástupcov miest a samosprávnych krajov, ocenili získané informácie od expertov na dopravu zo Slovenska aj Českej republiky. Problematika dopravných modelov na Slovensku bola jednou z tém podujatia organizovaného v spolupráci so spoločnosťou IDS Východ v rámci projektu CLIMADAM.

21. September 2022

Úvodná online kick-off konferencia

V spolupráci s Ukrajinou sa na podujatí preberala problematika adaptácie na klimatickú zmenu, zmierňovanie jej následkov od globálnej až po miestnu úroveň a problematika udržateľnej dopravy ako opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy.

apríl 2021

PROJEKT CLIMADAM
DOKUMENTY
VIDEÁ