Skip to main content
 

VIDEA

KONFERENCIA O KLIMATICKEJ ZMENE

V spolupráci s Ukrajinou sa na podujatí preberala problematika adaptácie na klimatickú zmenu, zmierňovanie jej následkov od globálnej až po miestnu úroveň a problematika udržateľnej dopravy ako opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy.

Záznam z konferencie:

KONFERENCIA O DOPRAVE

Účastníci z odbornej verejnosti, vrátane zástupcov miest a samosprávnych krajov, ocenili získané informácie od expertov na dopravu zo Slovenska aj Českej republiky. Problematika dopravných modelov na Slovensku bola jednou z tém podujatia organizovaného v spolupráci so spoločnosťou IDS Východ v rámci projektu CLIMADAM.

HUMANITÁRNA POMOC

Apríl 2022

V kontexte vypuknutia vojny na Ukrajine bolo možné časť financií z projektu presunúť na humanitárnu pomoc pre projektových partnerov v Užhorode.

ÚVODNÁ KONFERENCIA

Odborné prednášky o klimatickej zmene

Apríl 2021

V spolupráci s Ukrajinou sa na podujatí preberala problematika adaptácie na klimatickú zmenu, zmierňovanie jej následkov od globálnej až po miestnu úroveň a problematika udržateľnej dopravy ako opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy.

1. BLOK: Klimatická zmena – Adaptácia a zmierňovanie následkov
od globálnej po národnú úroveň

Adaptácia na klimatickú zmenu na národnej úrovni

Politika v rámci zmeny klímy – ukrajinský pohľad

Politika v rámci zmeny klímy – ukrajinský pohľad

Príspevok na tému Klimatická zmena a potreba obnovy krajiny

2. BLOK: Klimatická zmena – Adaptácia a zmierňovanie následkov
od regionálnej po miestnu úroveň

Klimatická zmena a jej prejavy – Slovenský hydrometeorologický ústav

Výskum klimatických zmien silných zrážok na území Zakarpatska

Predstavenie projektu CLIMADAM – o projekte

Projekt CLIMADAM a jeho aktivity na Ukrajine

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu pre Košický samosprávny kraj

Regenerácia vnútroblokových priestorov – HUBa Coworking

Revitalizácia poľnohospodárskej a lesnej krajiny

3. BLOK: Udržateľná doprava ako opatrenie na zmierňovanie zmeny klímy

Dopravná stratégia Ukrajiny na obdobie do roku 2030

Vypracovanie vysokokvalitného dopravného modelu mesta

Doprava v Užhorode a okolí – problémy a ich riešenie

Autobusová doprava ako jedna z foriem udržateľnej dopravy

Autobusová doprava ako o jedna z foriem udržateľnej dopravy

Železničná doprava ako forma udržateľnej dopravy

Cyklistická doprava ako forma udržateľnej dopravy

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM