Skip to main content

Košice, bývalé priemyselné mesto sa pýši mnohými titulmi. Táto metropola východu je nielen druhým najväčším mestom na Slovensku, ale aj Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013. Takisto sa ako jediné slovenské mesto nachádza v sieti kreatívnych miest (UNESCO Creative City Network). Je Mestom mieru (1988), Európskym mestom športu (2016) a Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva (2019).

Niet divu, že sa Košice čoraz viac menia na moderné mesto 21.storočia.

Toto mesto si prešlo obrovskou premenou a veríme, že kultúrny a kreatívny priemysel má u nás obrovský potenciál. Z tohto dôvodu sme sa zapojili do projektu Interreg CINEMA, ktorý má za cieľ prinavrátiť život do zanedbaných priestorov v centrách miest vďaka kreatívneho priemyslu.

Nakoľko je projekt medzinárodný, je doň zapojených 17 partnerov z 8 krajín  – Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Moldavsko. Títo projektoví partneri prispejú na svojej lokálnej úrovni s udržateľným riešením ako mať zo širšieho centra miesta plné života a takisto miesta atraktívne pre ich obyvateľov.

Na našej slovenskej, lokálnej úrovni spolupracujeme s Creative Industry Košice. V tomto projekte sme sa zamerali na nevyužité priestory na Strojárenskej ulici (v blízkosti centra Košíc), z ktorých má vzniknúť Kreatívne centrum Košického kraja pre nádejných umelcov, kreatívcov, priaznivcov umenia a organizácie.

V priestoroch sa budú nachádzať pracovné dielne, štúdiá, ateliéry, co-working, inkubátor a akcelerátor, fablaby ako aj špecializované priestory zamerané na nové technológie.

Veľkým úspechom pre projekt Interreg CINEMA je správa, že na komplexnú rekonštrukciu nevyužitých priestorov na Strojárenskej ulici získal po viacerých rokoch Košický samosprávny kraj grant.

Schválená suma sa vyšplhala na výšku takmer 18 miliónov eur.

Úloha Agentúry na podporu regionálneho rozvoja

Tento projekt má napomôcť k vzniku a neskôr k samotnému fungovaniu Kreatívneho centra Košického kraja. Kreatívny priemysel poskytuje veľký potenciál transformácie prázdnych priestorov na kvalitné kreatívne priestory. Pomôže to zlepšiť identitu mesta Košice a zvýšiť kvalitu života občanov. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja bola poverená vypracovaním a podaním žiadosti projektu Kreatívneho centra na Ministerstve kultúry SR.  

Najbližšou aktivitou v tomto projekte bude organizácia Hackathonu – Remix the City. Hackathon (programátorský brainstorming) je podujatie, ktoré združuje programátorov, dizajnérov, študentov a pod., ktorí v tímoch intenzívne pracujú v stanovenom limite na zvolenom zadaní. Toto podujatie bude prebiehať v online priestore a bude zamerané na zadanie v súvislosti s rekonštrukciou priestorov na Strojárenskej ulici a budovaním komunikačnej platformy medzi zainteresovanými stranami Kreatívneho centra.

Sme radi, že sme súčasťou takejto veľkej zmeny pre naše mesto. Svojou participáciou dúfame, že tento projekt napomôže ďalšiemu rozvoju kreatívneho priemyslu v Košiciach a naštartuje mnohé ďalšie skvelé projekty.