Skip to main content

Ste firma alebo organizácia v oblasti kreatívneho priemyslu? Nachádzate sa v Košickom kraji? Privítali by ste u vás cez leto stážistu/stážistku?

Ak ste na všetky tri otázky odpovedali kladne, ste tu správne : ) 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (ARR) v spolupráci s Creative industry Košice hľadá firmy a organizácie z oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré majú záujem v lete 2022 prijať stážistu/stážistku za účelom rozvoja jeho/jej kreativity, talentu a zručností.

Definícia kreatívnych a kultúrnych odvetví

Kreatívne odvetvia zahŕňajú tvorbu, výrobu a distribúciu produktov a služieb, ktoré využívajú kreativitu a intelektuálny kapitál ako vstupy. Do oblasti kreatívneho priemyslu patria:

TRADIČNÉ KULÚRNE PREJAVY – umelecké remeslá, festivaly, oslavy
SCÉNICKÉ UMENIE – živá hudba, divadlo, tanec, opera, cirkus, babkárstvo, atď.
AUDIOVIZUÁLNE UMENIE – film, televízia, rádio a ďalšie vysielanie
NOVÉ MÉDIÁ – softvér, videohry, digitálny kreatívny obsah
KREATÍVNE SLUŽBY – architektonické, reklamné, kreatívny výskum, kultúrne a rekreačné
DIZAJN – interiérový, grafický, návrhárstvo, šperkárstvo, dizajn hračiek
VYDAVATEĽSTVO A TLAČENÉ MÉDIÁ – knihy, tlač a ostatné publikácie
VIZUÁLNE MÉDIÁ – maľba, socha, fotografia, starožitnosti
KULTÚRNE MIESTA – archeologické náleziská, múzeá, knižnice, výstavy
kreatívny priemysel

Ďalšie informácie:

  • stáž musí byť zrealizovaná do 30.9.2022
  • dĺžka stáže : 1 – 5 mesiacov, 10 – 20 hodín do týždňa
  • cieľová skupina: študenti a čerství absolventi alebo jednotlivci, ktorí začínajú pracovať v oblasti kreatívneho priemyslu vo veku 18 – 28 rokov
  • firma alebo organizácia musí byť schopná poskytnúť stážistovi/stážistke relevantné aktivity zamerané na rozvoj zručností v oblasti kreatívneho priemyslu
  • výberový proces stážistov dohodou (možnosť vybrať si stážistu/-tku / v spolupráci s ARR)
  • Po prihlásení firiem (alebo organizácií) budú vybraté tri subjekty, v ktorých sa uskutoční stáž. Následne bude zverejnená výzva na prihlasovanie sa pre stážistov. Proces výberu stážistov ako aj pri individuálne hodnotenie pokroku stážistov bude mať na starosti externý expert.
  • v prípade potreby Agentúra na podporu regionálneho rozvoja preplatí náklady na cestovanie a ubytovanie pre stážistu, takisto zabezpečí hodnotenie priebehu stáže v spolupráci s externým expertom

Prihláste sa tu vyplnením tohto formulára do 28.2.2022.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese: terezia.pankova@arr.sk

Stáž bude realizovaná v rámci projektu Interreg CINEMA, financovaný z fondov EÚ (ERDF, IPA, ENI).