Skip to main content

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. usporiada sériu cezhraničných tréningov pre zamestnancov múzeí Košického kraja.

Prvý zo série tréningov sa uskutoční dňa 24. – 25.1.2023 v priestoroch múzea v Starej Ľubovni. Okrem slovenských účastníkov sa podujatia zúčastnia odborníci z Maďarska a Ukrajiny. Tréning bude zameraný na marketing a jeho špecifiká pri muzeách.

Toto podujatie sa ukutoční v rámci cezhraničného projektu SMART MUSEUM. Projekt je zameraný na propagovanie cieľových historických miest, v prípade Slovenska ide o tri múzeá v Košickom kraji. Počas realizovania projektu pribudli digitálne interaktívne prvky v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove a v Letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Hrad v Starej Ľubovni.
Foto: Adrian Regeci, Unsplash.com