Skip to main content

ZAČAL SA NOVÝ PROJEKT ZAMERANÝ NA INOVÁCIU EXPOZÍCIÍ V MÚZEÁCH.
Projekt Smart Museum, financovaný je programom cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 prináša inovatívne riešenia, ktoré pomôžu múzeám zatraktívniť expozície múzeí v KSK a zvýšiť ich návštevnosť.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. sa zapája do nového projektu zameraného na využívanie moderných technológií v múzeách.

V Košickom samosprávnom kraji pribudnú interaktívne prvky v troch múzeách. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove prevedie návštevníkov stredovekými dejinami mesta multimediálnou formou. Napríklad hrad Parič, ktorého pôvodná podoba sa nezachovala, si budú návštevníci môcť pozrieť v unikátnej 3D vizualizácii.

V Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa už jedna interaktívna expozícia nachádza. Vďaka projektu Smart Museum tu pribudne ešte špeciálne osvetlenie zbierkových predmetov, virtuálne zrkadlo, dotykové obrazovky aj ozvučenie nástrojov. Vďaka virtuálnemu zrkadlu si návštevník múzea môže vyskúšať, ako by vyzeral napríklad v dobovom odeve alebo ľudovom kroji.

Posledným objektom, ktorý bude obohatený o inovatívne prvky, bude Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach. V rámci projektu budú zakúpené tablety, na ktorých bude na mieru nainštalovaná aplikácia s bonusovým obsahom, virtuálnou prehliadkou a zvukovou ukážkou vystavených hudobných nástrojov. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie oddychovej zóny, v ktorej si návštevník môže prečítať bonusový obsah o expozíciách, či vypočuť zvuky hudobných nástrojov. Expozícia tak už nebude tichým múzeum, ale návštevník si bude môcť aj vypočuť reálny zvuk nástrojov, ktoré sa tu nachádzajú.

Podobné digitálne interaktívne expozície vzniknú aj na dvoch maďarských kultúrnych miestach, a to v Múzeu Panónskeho mora v Miškovci a na hrade Füzér. Ukrajinský Hrad Palanok v Mukačeve sa vďaka projektu dočká rekonštrukcie. Okrem toho všetky zapojené múzeá vytvoria video propagujúce ich expozície aj ďalšie zaujímavosti v okolí kultúrnych pamiatok.

Projekt nadväzuje na predošlú úspešnú spoluprácu s Východoslovenským múzeom, v rámci ktorej sa v spojitosti s osobou Františka II. Rákocziho uskutočnila časť rekonštrukčných prác na našom hrade Palanok, ale zrekonštruovala sa aj expozícia Rodošto v Košiciach.

Projekt bude koordinovať Asociácia „Užhorod 21. storočie“ z Užhorodu.

Investície do chytrých atraktívnych riešení nie sú jediným plánovaným výstupom. Rozsiahlou investičnou časťou projektu financovaného cez Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 je rekonštrukcia hradu v Mukačeve, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie historické objekty strednej Európy.

Aby zrekonštruované a obohatené priestory múzeí prilákali čo najviac návštevníkov, v rámci projektu sa nezabudlo ani na zlepšovanie ľudských kapacít a marketingu formou vzdelávacích a informačných aktivít pre zamestnancov zapojených múzeí. Realizovať sa budú v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.