Skip to main content

Hrad Ľubovňa sa pýši unikátnymi replikami korunovačných klenotov z Poľska, je spätý s dvomi španielskymi princeznami a miestom, kde bol väznený Móric Beňovský. Je to hrad, ktorý ročne navštívia desiatky tisíc návštevníkov. V priestoroch hradu v Starej Ľubovni sa uskutočnilo aj prvé zo série cezhraničných školení pre zamestnancov múzeí. V čom je pre nás inšpiráciou?

Marketing a jeho špecifiká pri múzeu

Získavanie pozornosti dnes nie je len doména veľkých firiem. Aj kultúrne zariadenia sa snažia inovovať, zaujať návštevníkov a sprostredkovať čo najlepší zážitok širokej verejnosti. Veľkú úlohu pri zážitku z múzea zohrávajú dobrí sprievodcovia, no ako prilákať nových návštevníkov?

#1 Organizačná analýza

Prieskum je základnou fázou vývoja marketingového plánu. Často sa táto fáza preskakuje a pristúpi sa rovno na akčné marketingové aktivity. Podľa školiteľov je však prvým krokom pri vývoji akéhokoľvek plánu analytický pohľad na vlastné múzeum.

Marketing múzea by mal reflektovať silné a slabé stránky. Medzi silné stránky múzea môže patriť jeho lokalita, objekty či zameranie. Čím je dané múzeum jedinečné? Plusy múzea je samozrejme potrebné komunikovať smerom von a zo silných stránok múzea je možné vytvoriť svetové unikáty.

Je dôležité dbať aj na mínusy múzea. Jedna zlá vec dokáže pokaziť všetky silné stránky múzea a všetko to, čo s veľkým úsilím múzeum vytvorilo.

#2 Unikát

Z analýzy by malo vyplynúť, ako daný produkt, služba alebo značka napĺňa konkrétnu potrebu návštevníka unikátnym spôsobom, ako to konkurenti nerobia. Dôležitá je aj analýza publika, ktorá by mala jasne a stručne identifikovať, ako organizácia osloví širšie publikum. Čo odlišuje organizáciu od iných podobných organizácií? Čo môžete ponúknuť svojej cieľovej skupine?

Výsledkom by mal byť chytľavý tip, ktorý v mysliach zákazníkov evokuje predstavu vašej značky.

Repliky unikátnych korunovačných klenotov na hrade Ľubovňa

Otvorený depozitár ľudového odevu a obuvi

Drevený kostolík z roku 1833 v skanzene pod hradom

#3 Konkurencia vs. Príležitosť

Je dobré poznať svoju konkurenciu, no nemusí pre múzeum nutne predstavovať hrozbu. Naopak, potenciál turistickej atrakcie v okolí môže vytvárať príležitosť a vyústiť do spolupráce. Na hrade v Starej Ľubovni pretavili na výhodu svoju 15km vzdialenosť do Poľska a blízkosť iných ďalších hradov v okolí.

#4 Iný uhol pohľadu

Pozrite sa na svoje aktivity očami návštevníka, nie svojimi očami zamestnanca múzea. Čo vám v múzeu ešte chýba, čo by ste tam chceli?

Marketing a jeho špecifiká pri múzeu

Digitálne interaktívne prvky v múzeu môžu takisto veľkou mierou prispieť k výnimočnosti múzea. V Zemplínskom múzeu v Michalovciach pribudlo vďaka projektu špeciálne osvetlenie zbierkových predmetov, virtuálne zrkadlo, dotykové obrazovky aj ozvučenie nástrojov. Návštevník múzea si vo virtuálnom zrkadle môže vyskúšať, ako by vyzeral napríklad v dobovom odeve alebo ľudovom kroji.

Návštevníci múzea v Trebišove si môžu pozrieť 3D model hradu Parič, ktorého pôvodná podoba sa nezachovala.

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach v rámci projektu zakúpil tablety, na ktorých je nainštalovaná aplikácia s bonusovým obsahom, virtuálnou prehliadkou a zvukovou ukážkou vystavených hudobných nástrojov. Vďaka nim môže návštevník vidieť to, čo sa z dôvodu ochrany zbierky, alebo z technických dôvodov nedá priamo ukázáť.

3D model hradu v Trebišove

Virtuálne zrkadlo v Michalovciach

Tablety v Markušovciach

Zavádzanie digitálnych interaktívnych prvkov do múzeí a prvé zo série školení pre zamestnancov múzeí Košického kraja sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu SMART MUSEUM (financovaný z programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. Projekt je zameraný na propagovanie cieľových historických miest susediacich regiónov Ukrajiny, Maďarska a Slovenska. V prípade Slovenska ide o tri múzeá v Košickom kraji.