Skip to main content

ROSIE - MÍTING A STUDY VISIT
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice organizovala šieste projektové stretnutie a poznávaciu návštevu v rámci projektu ROSIE - ZODPOVEDNÉ A INOVATÍVNE MSP V CENTRÁLNEJ EURÓPE.

Prvý deň bol venovaný projektovým aktivitám, v rámci ktorých projektoví partneri odprezentovali a porovnali si ich stav a ich rozpracovanie a nastavili si ďalšie kroky na najbližšie obdobie.

Druhý deň bol venovaný poznávacej návšteve, tzv. study visit, ktorá prebiehala v priestoroch Kulturparku a následne Tabačky Kulturfabrik. Projektových partnerov veľmi zaujala prehliadka významných častí areálov a ich rozličný a účelný spôsob využitia. Okrem prehliadky odznelo niekoľko veľmi zaujímavých prezentácií.

Jedným z pozvaných prednášajúcich bol Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice (CIKE), ktorý prezentoval aktivity, ktorými rozvíjajú kultúrny a kreatívny priemysel v Košiciach, podporujú umelcov a udržiavajú medzisektorovú spoluprácu. Vzhľadom na to, že medzi projektovými partnermi boli zástupcovia samospráv, ktoré sa uchádzajú o titul Európske hlavné mesto kultúry, odzneli v rámci prezentácie aj skúsenosti zo získaním titulu v Košiciach a samotnom realizáciou aktivít.

Pavol Mirrosay, riaditeľ klastra Košice IT Valley, porozprával o fungovaní košického klastra a predstavil firmy a spôsob, akým boli zapojené do pilotných aktivít projektu ROSIE.

Zuzana Psotková, generálna manažérka Tabačky Kulturfabrik  predstavila projektovým partnerom ich unikátne kultúrne centrum s otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach.

Nakoniec Peter Beňo odprezentoval víziu Košického regionálneho kreatívneho centra, v ktorom zohráva kľúčovú rolu kultúrny a kreatívny priemysel.