Skip to main content
KRAJSKÁ SÚŤAŽ VODA NAD ZLATO JE ZRUŠENÁ

Predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka, ruší 1. ročník súťaže Voda nad zlato. Dôvodom sú platné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19.

Súťaž bola vyhlásená pre študentov stredných škôl v Košickom kraji 15. 1. 2020, trvať mala do 31. 3. 2020. Súťažné práce mali byť v tomto termíne odovzdané na posúdenie.

Keďže stredné školy  v Košickom kraji sú od 9. marca  zatvorené a vyučovanie bolo prerušené, podmienky pre úspešné dokončenie súťažných návrhov a ich podanie v plánovanom termíne je výrazne sťažené. Župa sa preto rozhodla súťaž zrušiť.

„Realizácia Programu obnovy krajiny však naďalej pokračuje inými projektmi. Kraj bude pokračovať v budovaní dažďových záhrad na svojich stredných školách a v realizácii ďalších opatrení zameraných na zadržiavanie vody v krajine. Súťaž Voda nad zlato bude vyhlásená v budúcom školskom roku. Chceme, aby mladí ľudia, študenti stredných škôl v našom kraji, prispievali svojimi inšpiratívnymi návrhmi k riešeniu adaptácie na zmena klímy,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/krajska-sutaz-voda-nad-zlato-je-zrusena.html