Skip to main content
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. ponúka firmám a školám s agro / potravinárskym / ekonomickým zameraním možnosť vyskúšať „Platformu pre virtuálne stáže“.
Virtuálna stáž
  • stáž formou zadávania konkrétnych úloh a zadaní zo strany firmy (návrh loga, prieskum trhu, analýza konkurencie…), ktoré môžu stážisti vypracovať doma alebo formou školského projektu a odoslať manažérovi firmy.
Virtuálna platforma spája:

• Študentov škôl s agro / potravinárskym / ekonomickým zameraním – ako žiadateľov o stáže,
• Školy v tomto sektore – umožňujú svojim študentom zúčastniť sa stáží a majú dohľad nad celou komunikáciou medzi študentom a firmou,
• Potravinárske a agro spoločnosti, ktoré ponúkajú stáže a hľadajú stážistov

• Študentov škôl s agro / potravinárskym / ekonomickým zameraním – ako žiadateľov o stáže,
• Školy v tomto sektore – umožňujú svojim študentom zúčastniť sa stáží a majú dohľad nad celou komunikáciou medzi študentom a firmou,
• Potravinárske a agro spoločnosti, ktoré ponúkajú stáže a hľadajú stážistov

Pár informácií o platforme:

• Nástroj prispôsobený na komunikáciu firiem a študentov (pod dohľadom škôl)
• Nemôže a nechce nahradiť „normálnu“ stáž / prax.
• Vhodné pre ekonomické predmety, odborné (teoretické) predmety
• Študentom umožní priamo komunikovať s firmou (potenciálnym zamestnávateľom).
• Firme umožní získať informácie o potenciálnych zamestnancoch.
• Virtuálna platforma umožňuje aj komunikáciu s firmami vo vzdialenejších častiach SR, resp. Európy.

Ak máte záujem sa zapojiť, platformu nájdete TU . ( Platforma je po anglicky, ale stáže/úlohy môžu byť zadávané v akomkoľvek jazyku.)