Skip to main content

V rámci projektu Posledná míľa sa partneri zo 6 európskych krajín stretli v termíne 17. - 20. októbra 2016 v Katalánsku (Španielsko).

V rámci projektu Posledná míľa sa partneri zo 6 európskych krajín stretli v termíne 17. – 20. októbra 2016 v Katalánsku (Španielsko). Cieľom stretnutia bola návšteva príkladov dobrej praxe v oblasti udržateľnej dopravy a tiež diskusie o inovatívnych riešeniach v tejto oblasti.

150 000 turistov navštívi každý rok Národný park Aigüestortes I Estany de Sant Maurici. Keďže počas hlavnej sezóny do tejto nádhernej oblasti v Pyrenejach smerovali tisíce automobilov, od roku 1995 je zakázané vstúpiť do národného parku autom. Turisti tak potrebovali nejakú alternatívu. Niektorí obyvatelia údolia Boí, ktoré je jedným z vchodov do národného parku, to využili a založili družstvo, ktoré ponúka zdieľanú taxi službu tak pre turistov, ako aj obyvateľov z dedín v údolí Boí. Funguje tu devätnásť 9-miestnych mikrobusov, ktoré slúžia na tento účel.

Partneri projektu taktiež diskutovali o hlavných výstupoch 1. polroka realizácie. Partneri úspešne napredujú pri príprave regionálnych analýz politických, právnych a inštitucionálnych bariér v oblasti flexibilnej dopravy. Ukázalo sa, že v jednotlivých krajinách partnerov sú rámcové podmienky veľmi odlišné.

Študijná cesta v Katalánsku ukázala, ako sa Ministerstvo dopravy v Katalánsku zaoberá týmito rámcovými podmienkami. Išlo o príklady ako je napr. zdieľaná taxi služba alebo vlak so zastávkami na vyžiadanie premávajúci medzi Lleida a La Pobla de Segur. Takéto vlakové spojenie je pomerne rýchle a harmonogram je atraktívny pre turistov, ale aj pre obyvateľov. V neposlednom rade sme navštívili a využili aj lanovku v La Vall Fosca (jeden z vchodov do národného parku Aigüestortes I Estany de Sant Maurici), ktorá je bežne využívaná zamestnancami tam fungujúceho producenta elektriny, no v letnom období slúži taktiež turistom, ktorým umožní prekonať prevýšenie 450 m za 14 minút.

Partneri projektu a všetky zainteresované strany počas tejto študijnej cesty mali možnosť spoznať nové, zaujímavé prístupy k flexibilnej doprave a aj na základe spoločných pracovných stretnutí načerpali inšpiráciu pre ďalšie úspešné napredovanie v projekte.

 

Projekt Posledná míľa – LAST MILE, ktorý je podporený programom Interreg Europe, sa realizuje od 1. apríla 2016 a bude trvať do 30. septembra 2020. Na jeho aktivitách bude Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. participovať spolu s partnermi z Rakúska, Španielska, Bulharska, Luxemburska a Poľska.

Projekt je zameraný na udržateľnú mobilitu pre poslednú míľu v turistických regiónoch Košického kraja. Cieľom je vytvoriť pevný základ pre implementáciu regionálneho flexibilného dopravného systému v turistických regiónoch, a tiež dostupnosť informácií a ich integrácia v turistických a dopravných informačných systémoch .

Úspešná  realizácia a naplnenie cieľov projektu LAST MILE bude prínosom pre turistov zlepšením prístupnosti odľahlých turistických miest flexibilnou dopravou, pre miestnych obyvateľov, ktorí budú môcť využívať integrované riešenia v odľahlejších turistických miestach a zároveň projekt podporí propagáciu flexibilnej dopravy v regióne.

Projektová manažérka
Henrieta
Kiraľvargová

T: 055 68 228 17
M: 0910 930 777
E: henrieta.kiralvargova@arr.sk