Skip to main content

V spolupráci s odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK sme rozbehli proces tvorby rozvojových dokumentov pre 6 vybraných kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Na základe pozitívnych skúseností so spracovaním takýchto dokumentov pre zariadenia sociálnych služieb sme spustili proces, v rámci ktorého pomáhame zamestnancom kultúrnych zariadení spracovať si rozvojový dokument, ktorý zadefinuje smerovanie ich organizácie na najbližšie obdobie. Pri tvorbe týchto dokumentov spolu prechádzame participatívnym spôsobom – za aktívnej účasti viacerých zamestnancov za dané zariadenie a zástupcov zriaďovateľa – jednotlivými krokmi procesu strategického plánovania.

Do pilotnej fázy sú zapojené:

  1. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
  2. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
  3. Hvezdáreň v Michalovciach
  4. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi
  5. Východoslovenské múzeum v Košiciach
  6. Zemplínska knižnica v Trebišove