Skip to main content

Konferencia s názvom „puremobility2puremountains“ (čistá mobilita pre čisté hory) predstavuje záver projektu ACCESS2MOUNTAIN (Prístup k horám), ktorý sa realizoval v rámci programu Juhovýchodná Európa.

Keďže princípom projektu je podpora udržateľnej dopravy a cestovného ruchu v citlivých oblastiach Álp a Karpát, konferencia sa uskutoční na území s vysokým stupňom ochrany, v Národnom parku Gesäuse (sever Štajerska, Východné Alpy) a je naplánovaná ako nemotorizovaná (bez áut).

Podujatie sa začne na stanici Františka Jozefa vo Viedni, odkiaľ štartuje konferenčný vlak. Počas jazdy bude prebiehať interaktívna konferencia, pričom zaujímavá bude hlavne cesta jednou z najkrajších železničných tratí Álp a  exkurzia do ekocentra „Willow Dome and Ecological Footprint“ a do knižnice kláštora Admond.

Odborný program konferencie sa zameria na udržateľnú mobilitu, prezentáciu existujúcich dobrých príkladov zavádzania čistejších spôsobov dopravy a eliminácie individuálnej dopravy v horských turistických lokalitách Európy. V závere konferencie sa očakáva podpis spoločnej charty projektu ACCESS2MOUNTAIN, v ktorej sa partneri projektu zaväzujú k rozvoju udržateľnej mobility a cestovného ruchu v Alpskej a Karpatskej oblasti.

Napriek blížiacemu sa koncu projektu ACCESS2MOUNTAIN sa s jeho výstupmi môžu záujemcovia o tieto témy ešte stretnúť. Projekt sa bude podieľať na podujatí s názvom Rušňoparáda (26.4.2014 v rušňovom depe v Košiciach), pričom vďaka nemu (okrem iného) sa po čase budú deti môcť stretnúť so psíkom Tašim a jeho kamarátmi. Poslednými investičnými výstupmi slovenského partnera v Košickom kraji bude vyznačená cyklotrasa medzi Slancom, Novým Salašom, Slanskou Hutou a hranicou Maďarska, ktorá je časťou plánovanej intermodálnej trasy spájajúcou slovenskú a maďarskú časť Miliča. V rámci projektu sa koncom apríla zakúpia prvky drobnej cyklistickej infraštruktúry, ktoré budú nainštalované v Košiciach a v Jasove.

www.access2mountain.eu

Ak ste film nevideli a máte o tému záujem, dielo je k dispozícii tu:

Projektová manažérka
Henrieta
Kiraľvargová

T: 055 68 228 17
M: 0910 930 777
E: henrieta.kiralvargova@arr.sk