Skip to main content

Nebezpečná križovatka pri Jumbo Centre sa zmení na bezpečnejšiu pre chodcov aj vodičov. Prispieť k tomu môžu aj obyvatelia a obyvateľky Košíc.

Čas spomaliť je názov projektu, ktorý koncom roka 2022 odštartovalo mesto Košice a kolektív košických organizácií z oblasti komunitného rozvoja, urbanizmu, udržateľnej mobility, umenia a ďalších organizácií z oblasti dopravy. Cieľom projektu je premeniť križovatku, ktorá je vnímaná ako nebezpečná, na bezpečné miesto pre všetkých, najmä tých najzraniteľnejších, teda chodcov, ale aj cyklistov, vodičov a vodičky. Projekt má otestovať dočasnú intervenciu a jej efekt na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. 

Podľa predbežných dát na križovatke za posledné dva roky tu vodiči a vodičky nahlásili v aplikácii Waze 81 menších alebo závažnejších dopravných incidentov. Viac než 60% vodičov v pilotnom meraní prekročilo povolenú rýchlosť pri vjazde do križovatky a maximálna nameraná rýchlosť bola takmer 80 km/h.

Umelecké intervencie na asfalte preukázateľne zvyšujú bezpečie chodcov a cyklistov v doprave.
Autori štúdie: Bloomberg Philanthropies a Sam Schwartz

Do premeny križovatky na bezpečnejšie miesto pre všetkých sa teraz môžu zapojiť všetci obyvatelia a obyvateľky Košíc. Súčasťou projektu je totiž veľký prieskum verejnosti na tému bezpečia v tejto lokalite. Jeho zámerom je zistiť ako obyvateľky a obyvatelia Košíc vnímajú bezpečie pri prechádzaní cez cestu v lokalite v blízkosti križovatky pri Mlynskom náhone (Masarykova – Štefánikova – Hviezdoslavova – Gorkého) a ako vnímajú verejný priestor námestia medzi Hviezdoslavovou a Továrenskou ulicou.

Prieskum verejnosti bude trvať približne dva mesiace. Zahŕňa otázky na tému bezpečia na ceste a kvality verejného priestoru v oblasti križovatky. Obyvatelia sa tiež môžu vyjadriť k umeleckej inštalácii na asfalte, ktorá bude jedným z hlavných nástrojov premeny križovatky.