Skip to main content

CONTRACTS ARR - Agency for Regional Development Support Košice, n.o .:

YEAR 2021

Contracting party
Subject of the contract
Date of signature | Date of publication | Contract number
EMERGE s.r.o.
Projekt CLIMADAM - Aktivity súvisiace s technickým zabezpečením a spoluorganizáciou konferencie
08.04.2021 | 08.04.20210000020210
Oddelenie mestského rozvoja a architektúry (UA)
Projekt CLIMADAM - partnerská dohoda
18.02.2021 | 18.02.2021P19142020O
Košický samosprávny kraj (SK)
Projekt CLIMADAM - partnerská dohoda
02.02.2021 | 04.02.2021P29142020
Zakarpatská regionálna štátna správa (UA)
Projekt CLIMADAM - partnerská dohoda
18.02.2021 | 18.02.2021P39142020
Inštitút rozvoja karpatského regiónu (UA)
Projekt CLIMADAM - partnerská dohoda
18.02.2021 | 18.02.2021P49142020
Oxana Humenná
Tlmočnícke služby zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka počas projektového mítingu.
22.01.2021 | 25.01.20210000202101

YEAR 2020

Datacomp
Správa počítačovej siete a IT infraštruktúry
1.10.2020 | 01.10.20200_00_202015
Gymnázium Šrobárova Košice
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Gymnázia Šrobárová Košice
07.09.2020 | 29.09.20200000202014
Vodales, s. r. o.
Vypracovanie štúdií pre revitalizáciu vybraných častí katastrov – mikropovodí v obciach Žehra, okr. Spišská Nová Ves; Rakovec nad Ondavou, okr. Michalovce; Gemerská Panica, okr. Rožňava; Jovsa, okr. Michalovce; Kazimír okr. Trebišov; Rozhanovce, okr. Košice okolie
21.08.2020 | 24.08.20200000202013
Stredná odborná škola - Szakkozépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Strednej odbornej školy - Szakkozépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
29.06.2020 | 16.07.20200000202012
Školský internát, Považská 7, Košice
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Školského internátu, Považská 7, Košice.
03.07.2020 | 06.07.20200000202011
Gymnázium Alejová 1, Košice
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Gymnázia Alejová 1, Košice.
03.07.2020 | 06.07.20200000202010
Škola v prírode Kysak
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Školy v prírode v Kysaku.
09.07.2020 | 06.07.20200000202009
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice.
03.07.2020 | 06.07.20200000202008
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole Ostrovského 1, Košice.
03.07.2020 | 06.07.20200000202007
Stredná odborná škola automobilová Košice
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach.
03.07.2020 | 03.07.20200000202006
Spoločnosť priateľov Strednej odbornej školy v Prakovciach
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areáli Strednej odbornej školy, Prakovce
29.06.2020 | 01.07.20200000202005
Auvid media s.r.o.
Zabezpečenie prípravy 8 krátkych motivačných a informačných klipov o zmene klímy a adaptácii.+ dodatok (úprava termínu dodania)
24.06.2020 |22.12.2020 / 24.06.2020 | 22.12.20200000202004DODATOK
Mgr. art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA
Príprava vzdelávacieho filmu s témou adaptácie na klimatickú zmenu
24.06.2020 | 24.06.20200000202003
Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole na Gemerskej 1 v Košiciach
19.06.2020 | 19.06.2020202002
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďových záhrad resp. iných vodozádržných prvkov v areáloch vybraných stredných škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
19.06.2020 | 19.06.20200000202001

YEAR 2019

HYDROLAND s.r.o.
Vypracovanie Manuálu „Obnov si svoj les / poľnohospodársku pôdu / pozemok“
18.11.2019 | 19.11.20190000201922Príloha č. 1
JEGON, s.r.o.
Výkon inžinierskych činností a kompletizácia podkladov
15.10.2019 | 15.10.20190000201921
Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole veterinárnej Košice – Barca
11.10.2019 | 11.10.2019201920
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Obchodnej akadémii, Watsonova 61 v Košiciach
11.10.2019 | 11.10.20190000201919
Mgr. art. Peter Beňo
spracovanie funkčného a priestorového rozloženia priestorov Kreatívneho centra KSK
09.10.2019 | 09.10.20190000201918
Stredná odborná škola technická
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici č. 23 v Košiciach
01.10.2019 | 01.10.20190000201916
Rodičovské združenie pri Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi, o. z.
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areáli TA v Spišskej Novej Vsi
27.9.2019 | 27.9.20190000201917
Stredná odborná škola technická v Michalovciach
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areáli SOŠT v Michalovciach
27.9.2019 | 27.9.20190000201915
OOCR Slovenský raj & Spiš
Bezplatné užívanie prívesu na prepravu bicyklov
13.9.2019 | 16.9.20190000201913
JEGON, s.r.o.
Zmluva o dielo
11.9.2019 | 11.9.20190000201914
Dobrovoľnícke centrum Košice, Mgr. Martin Ištvan
Spolupráca pri založení dažďových záhrad
05.09.2019 | 05.09.20190000201912
Obec Slanec
Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb
26.07.2019 | 26.07.20190000201911
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
28.08.2019 | 04.09.2019OPKZP-PO2-SC211-2018-42/01
Agados
Príves na prepravu bicyklov
16.07.2019 | 16.07.20190000201910
ECOHolding, s.r.o.
Stravné poukážky
24.06.2019 | 24.06.20190000201909
MEDISON, s.r.o.
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby
10.06.2019 | 10.06.20190000201908
MgA. Miroslava Vargová
Odborné hodnotenie žiadostí o účelové navýšenie rozpočtu podaných v rámci Výzvy Tradície inšpirujú inovácie Programu Terra Incognita
14.5.2019 | 14.5.20190000201907
Ing. Júlia Jeleňová
Odborné hodnotenie žiadostí o účelové navýšenie rozpočtu podaných v rámci Výzvy Tradície inšpirujú inovácie Programu Terra Incognita
14.5.2019 | 14.5.20190000201906
Doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
Odborné hodnotenie žiadostí o účelové navýšenie rozpočtu podaných v rámci Výzvy Tradície inšpirujú inovácie Programu Terra Incognita
14.5.2019 | 14.5.20190000201905
Ing. Mária Franková
Zmena termínu dodania diela na testovanie
30.04.2019 | 30.04.2019Dodatok č.1 | 0000201804
PDCS, o.z.
Realizácia 2x2dňového vzdelávania v rámci projektu Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod
02.04.2019 | 02.04.20190000201904
Oksana Humenna, CSc.
Tlmočnícke a prekladateľské služby v rámci projektu Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod
01.04.2019 | 01.04.20190000201903
EVENTINO s.r.o.
Poradenstvo v projekte ROSIE
08.03.2019 | 08.03.20190000201902
EVENTINO s.r.o.zmena termínu plnenia28.2.202028.2.2020
Tlmočnícke a prekladateľské služby v rámci projektu Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod
01.04.2019 | 01.04.20190000201902 Dodatok č.1
JAMAR, s.r.o.
Audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2018
21.02.2019 | 21.02.20190000201901

YEAR 2018

JAMAR, s.r.o.
Audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2017
14.2.2018 | 14.2.2018201801
Ing. Patrik Mikula - KAMELOT
Technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia partnerov
10.05.2018 | 14.05.20180000201802
Up Slovensko, s. r. o.
Rámcová dohoda na stravné poukážky
04.06.2018 | 04.06.20180000201803
Ing. Mária Franková
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na tvorivú databázu/softvér/ mobilnú aplikáciu na tému sociálne podnikanie v rámci projektu ELDORA
24.09.2018 | 24.09.20180000201804

YEAR 2017

JAMAR, s.r.o.
Audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2016
06.02.2017 | 06.02.20170000201701
Wbx, s.r.o.
Spolupráca na organizácii konferencie "Doprava v Košicikom regióne do roku 2020
03.03.2017 | 08.03.20170000201705
Promedium s.r.o.
Príprava krátkeho filmu pre projekt ZIP
23.03.2017 | 23.03.20170000201706
Šomšák a partneri, s. r. o.
Grafický návrh a tlač výstupov projektu ZIP
19.04.2017 | 19.04.20170000201707
Ing. arch. Michal Hladký
Vypracovanie vybraných kapitol Štúdie uskutočniteľnosti - Kreatívne centrum KSK a s tým súvisiace činnosti
07.08.2017 | 10.08.20170000201709
Peter Radkoff
Vypracovanie vybraných kapitol Štúdie uskutočniteľnosti - Kreatívne centrum KSK a s tým súvisiace činnosti
07.08.2017 | 10.08.20170000201710
Peter Beňo
Vypracovanie vybraných kapitol Štúdie uskutočniteľnosti - Kreatívne centrum KSK a s tým súvisiace činnosti
10.08.2017 | 11.08.20170000201711
Peter Radkoff
Vypracovanie min. 10 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum
10.08.2017 | 11.08.20170000201712
Peter Radkoff
Zmena rozsahu diela, jeho ceny a splatnosti
08.11.2017 | 08.11.2017201712 - Dodatok č. 1
PaedDr. Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD.
Vypracovanie min. 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum
11.8.2017 | 14.8.20170000201713
Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.
Vypracovanie min. 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum
11.08.2017 | 14.08.2017201714
MATSUKO s.r.o.
Vypracovanie min. 6 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn a Nové médiá pre Kreatívne centrum
11.08.2017 | 14.08.20170000201715
Ing. arch. Pavol Mészáros, PhD.
Spracovanie návrhu programu co-workingové kancelárie a spolupráca na návrhu koncepcie arch.-dispozičného riešenia
14.08.2017 | 14.08.20170000201716
Technická univerzita Košice
Vypracovanie Architektonickej štúdie areálu Strojárenská 3 v Košiciach
15.08.2017 | 18.08.20170000201717
Technická univerzita Košice
Zmena termínu dodania diela
15.11.2017 | 15.11.2017201717 - dodatok č. 1
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Grant na projekt Education for Local Development of Rural Areas
13.09.2017 | 13.09.2017Príloha2017-1-SK01-KA202-035388
Ing. arch. Michal Hladký
Vypracovanie min. 20 návrhov programov pre Kreatívne centrum
16.10.2017 | 20.10.2017201720
Mgr. art. Marek Čecho
Spracovanie minimálne 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn a Nové médiá
20.10.2017 | 25.10.2017201721
Mgr. Jakub Ivančo
Spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn
19.10.2017| 25.10.20170000201722
Ing. arch. Matúš Človieček
Spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn
20.10.2017 | 25.10.20170000201723
Katarína Živanovič
Spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Kultúrne dedičstvo
08.11.2017 | 08.11.20170000201724
Peter Kočiš
Spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie
08.11.2017 | 08.11.20170000201725
Marek Kačmár
Spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie
10.11.2017 | 10.11.20170000201726
Umweltbundesamt GmbH (Environment Agency Austria)
Partnerská zmluva medzi Lead partnerom a partnerom projektu LAST MILE
13.7.2016 | 15.11.2017Príloha č.1PGI00154
Katarína Rampáčková
Spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie
20.11.2017 | 20.11.20170000201727
Ing. arch. Matej Kiraľvarga
Grafický návrh loga projektu ELDORA a projektového letáku
27.10.2017 | 20.11.2017201728
Katarína Rampáčková
Spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie
20.11.2017 | 20.11.20170000201727

YEAR 2016

JAMAR, s.r.o.
Audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2015
13.01.2016 | 13.1.20160000201601
CEDS, s.r.o.
Podujatia projektu ZIP
22.02.2016 | 22.02.20160000201605
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Dodávka stravných poukážok pre zamestnancov
02.05.2016 | 02.05.20160000201606
Via Lingua
Tlmočenie
07.07.2016 | 07.07.20160000201607
KRI
Spoločné VO
15.07.2016 | 15.07.20160000201608
Kamelot
Organizačné zabezpečenie cesty
29.07.2016 | 29.07.20160000201609
ANTIK Telecom, s.r.o.
Zriadenie a poskytovanie pripojenia k sieti internet
26.08.2016 | 26.08.20160000201611
CEDS, s.r.o.
Analýza súčasného stavu dopravného systému v Košickom kraji
13.12.2016 | 13.12.20160000201613

YEAR 2015

Webex media, s.r.o.
Spolupráca strán pri organizovaní konferencie “Doprava v regióne Východné Slovensko 2014 - 2020“
22.01.2015 | 22.01.20150000201501
JAMAR, s.r.o.
Audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2014
05.02.2015 | 05.02.20150000201502
iDnuk, s. r. o.
Spolupráca na tvorbe dokumentu s pracovným názvom Priority zdravotnej politiky Košického samosprávneho kraja
20.07.2015 | 20.07.20150000201505
iDnuk, s. r. o.
Zmena rozsahu diela a jeho splatnosti
03.11.2015 | 03.11.2015201505 - dodatok č. 1
Audicert, s.r.o.
Tvorba štúdie uskutočniteľnosti pre využívanie miestnych zdrojov v obci Slavošovce
01.08.2015 | 01.08.20150000201506
Promedium s.r.o.
Motivačný film SUNRISE
19.08.2015 | 20.08.20150000201509
Promedium s.r.o.
Zmena dátumu dodania
13.10.2015 | 13.10.2015201509 - Dodatok
OZ Spektrum - Východ
Spolupráca na tvorbe dokumentov pre KSK
18.11.2015 | 20.11.20150000201510
Ing. Ingrid Fruhaufová
Mapové podklady ZIP
20.11.2015 | 20.11.20150000201511

YEAR 2014

JAMAR, s.r.o.
Audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2013
10.01.2014 | 28.01.20140000201401
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
Spolupráca na príprave dokumentu s názvom rn Stratégia rozvoja kultúry mesta Košice 2014 – 2018
28.01.2014 | 28.01.20140000201402
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Stravovacie poukážky pre zamestnancov
28.01.2014 | 07.02.20140000201403
MINERÁLNE VODY a. s.
Dodávka prírodnej pramenitej vody
03.03.2014 | 06.03.20140000201404
Prešovská bicyklová skupina Kostitras
Realizácia cyklotrasy Slanec - Nový Salaš - Slanská Huta
16.04.2014 | 16.04.20140000201405
TOMFER, Tomko František
Výroba a osadenie altánku
15.04.2014 | 16.04.20140000201406
Štefan Kubacka - K.U.B.A.C.K.A.
Prístrešky so stojanmi na bicykle
23.04.2014 | 23.04.20140000201407
OZ Detská železnica Košice
Dohoda o spolupráci pri Rušňoparáde
31.03.2014 | 23.04.20140000201408
Košický samosprávny kraj
Externý manažment a publicita projektu KAPA
06.05.2014 | 07.05.20140000201409
PDCS, o.z.
Zabezpečenie vzdelávacieho tréningu
19.05.2014 | 19.05.20140000201410
CEDS, s.r.o.
Externý manažment a expertné činnosti
09.06.2014 | 09.06.20140000201411
RNDr. Gejza Legen - IRBISCOM
Príprava brožúry "Potulky po Karpatoch - spoznaj a ochutnaj (Skúste to aj vy!)“
19.08.2014 | 19.08.20140000201412
OZ Spektrum - východ
Tréningy CTR 2
22.08.2014 | 22.08.20140000201413
Oksana Humenna
Tlmočenie v rámci projektu SUNRISE
27.10.2014 | 28.10.2014DODATOK0000201414