Skip to main content

Trojdňový enviro-maratón: Rieka Bodrog čistejšia o vyše 6 ton odpadu

Dobrovoľníci z rôznych miest východného Slovenska ale aj z Maďarska sa začiatkom septembra (6. - 8.9.2021) zapojili do čistenia rieky Bodrog a jej okolia na slovenskej a maďarskej strane.

Skupinky účastníkov zberali odpad z kanoe a tiež peši z pevniny v blízkosti rieky. Z hladiny Bodrogu sa okrem gauča vytiahol stavebný materiál, pneumatiky, chladnička, časti z bicykla ale aj zvyšky mŕtvych zvierat, ktoré by mohli byť nebezpečné vzhľadom na možnú kontamináciu vody. Za tri dni sa za pomoci viac ako 100 dobrovoľníkov podarilo vyzbierať vyše 6 neuveriteľných ton odpadu.

Pondelkové čistenie začalo v obci Zemplín a pokračovalo cez Ladmovce do Stredy nad Bodrogom. V nasledujúci deň sa odpad zbieral na trase od Stredy nad Bodrogom až do Borše, odkiaľ sa účastníci následne po rieke dostali do obce Alsóberecki v Maďarsku. V posledný deň čistenia tento trojdňový enviro-maratón pokračoval smerom do Sárospataku.

Vyzbieraný odpad sa každý deň triedil na PET fľaše, kovy, sklo, polyetylén, komunálny odpad a vrchnáky z PET fliaš. Najväčším kusom odpadu bola gaučová súprava, ktorú sa dobrovoľníkom podarilo vyloviť z vody.

Podujatie bolo zorganizované v spolupráci so Správou povodia Bodrogu Trebišov (SVP) a Splavujeme.sk v rámci projektu Tid(y)Up, ktorý je financovaný z Dunajského nadnárodného programu.

Viac fotiek nájdete na našom facebooku.

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj.

#dtptidyup #interregtidyup