Skip to main content

Nadmerná produkcia odpadu, nelegálne skládky a odpad vo voľnej prírode už dlhodobo predstavujú globálny problém. V súčasnosti sa vyprodukuje o 322 miliónov ton viac plastov ako v roku 1950. Až desatina z tohto množstva skončí v mori ako odpad. Problém plastového znečistenia sa však netýka iba oceánov a morí – odpad je možné v značnej miere nájsť aj v európskych riekach.

Boj proti odpadu na juhovýchode Slovenska

Podľa niektorých odhadov pochádza 80% odpadu vo vode z činnosti na pevnine.
Aj keď sa odpad nachádza na zemskom povrchu, povodne, rieky a vietor ho dostanú do mora.

Na problém s výskytom odpadu v riekach reaguje jeden z našich projektov s názvom Tid(y)Up. Hlavnou aktivitou bude preto čistenie rieky Bodrog a jej okolia, kde sa nachádza viacero znečistených lokalít.

Táto environmentálna akcia sa uskutoční začiatkom septembra dňa 06.09.2021 a potrvá do 08.09.2021 v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., – Správa povodia Bodrogu. Čistiť od odpadu sa bude v blízkosti prihraničných obcí: Zemplín, Ladmovce, Viničky, Borša a Streda nad Bodrogom. Trojdňový enviro-maratón zbierania odpadkov bude pokračovať na maďarskej strane v obci Felsőberecki (slov. Vyšné Berecky) a následne smerom do Sárospataku.
V nadväznosti na toto podujatie sa v Maďarsku uskutoční súťaž v zbieraní odpadu (PETKUPA), ktorá sa začne hneď na ďalší deň 09.09.2021 práve v meste Sárospatak.

Podujatia sa zúčastnia aj maďarskí dobrovoľníci.

Triedenie vyzbieraného odpadu aj čistenie z kajakov

Okrem toho, že čistenie bude cezhraničné, je špecifikum tejto akcie aj fakt, že vyzbieraný odpad budú dobrovoľníci následne triediť na sklo a kovy, PET fľaše a komunálny odpad. Rakúski partneri z univerzity BOKU komplexne vypracovali tzv. „triediaci protokol“, podľa ktorého je možné ďalej odpad kategorizovať a analyzovať.

Toto environmentálne podujatie bude špeciálne aj v tom, že odpad sa bude zberať dvoma spôsobmi: z vody a z pevniny. Jedna skupina dobrovoľníkov bude zbierať odpad z kajakov na miestach, kde sa ostatní dobrovoľníci už nedostanú, zatiaľ čo druhá skupina bude čistiť prírodu v blízkosti rieky.

Prihlásiť sa je možné v registračnom formulári na tomto odkaze do 29.08.2021. Pripomíname, že táto akcia bude medzinárodná – okrem toho, že sa do čistenia zapoja slovenskí aj maďarskí dobrovoľníci, začneme v obci Viničky na Slovensku a skončíme v maďarskom Sárospataku. Dobrovoľníci budú mať zabezpečené ubytovanie v 2 alebo 3 posteľovej izbe (z kapacitných dôvodov nie sú možné samostatné izby), stravu (3x denne) a pitný režim.

Podrobnejší program akcie a informácie pre dobrovoľníkov budú aktualizované na tomto odkaze.

Táto aktivita však nemôže ostať jednorazovou záležitosťou a preto veríme, že čistenie rieky Bodrog naštartuje mnohé ďalšie iniciatívy najmä na lokálnej úrovni.

Podujatie sa bude riadiť semaforom pre podujatia a aktuálne platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR.

Foto: Peter Varga @Petkupa

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj.

#dtptidyup #interregtidyup