Skip to main content

Luxembursko má najvyššiu mieru vlastníctva automobilov v Európe. Vzhľadom na vysoké životné náklady v Luxembursku doň denne dochádza obrovské množstvo ľudí aj z okolitých štátov a tak preťažujú dopravu.

Bezplatná doprava pre všetkých

Od soboty 29.2.2020 sa Luxembursko stalo prvou krajinou na svete, ktorá poskytuje bezplatnú verejnú dopravu pre všetkých v celej krajine. Ako sme si to mohli vyskúšať aj sami počas stretnutia partnerov projektu Last Mile, vojsť do dopravného prostriedku bez nákupu lístka šetrí okrem financií aj čas a nespôsobuje toľko stresu.

Napriek tomu, že doprava je bezplatná sme stretávali málo pasažierov vo vlakoch či autobusoch. Napríklad v meste Wiltz možnosť bezplatnej kyvadlovej dopravy k miestnemu jazeru využije len 8 ľudí za mesiac. Zahraničných partnerov prekvapilo malé množstvo miestnych ľudí využívajúcich verejnú dopravu, hlavne v oblastiach mimo hlavného mesta.

Je zaujímavé sledovať, že ani možnosť bezplatnej dopravy nie je pre miestnych obyvateľov dostatočne motivujúce na to, aby ju použili, hoci vo väčšine krajín je to skôr utópia.

Bezplatná doprava na Slovensku?

Od roku 2014 je aj na Slovensku umožnená bezplatná železničná doprava pre vybrané skupiny obyvateľstva a to konkrétne pre deti do 6 rokov, žiakov, študentov denného štúdia do 26 rokov a dôchodcov. Podľa vyjadrenia dopravného experta by však úplná bezplatná verejná doprava spôsobila pokles kvality dopravy. Mohlo by sa to odzrkadliť na nedostatočnej kapacite či neflexibilite dopravných prostriedkov, nižšej úrovni služieb vrátane nečistoty dopravných prostriedkov a staníc.

Projekt Last Mile sa venuje udržateľnej doprave. Je zameraný na zlepšenie dostupnosti odľahlých turistických miest a snaží sa zapojiť dopravcov do riešenia lepšej koordinácie flexibilnej dopravy s pravidelnými linkami verejnej dopravy.

Pokračovanie projektu Last Mile Covid-19 hľadá nové riešenia v oblasti udržateľnej dopravy a cestovného ruchu, špeciálne ušité na aktuálnu kovidovú dobu. V rámci tohto rozšírenia projektu si 6 partnerov z 5 rôznych regiónov (AT,BG,ES,LU,SK) budú vymieňať informácie o dopadoch kovidu na ich regióny a následne sa z toho budú vyvodzovať nové riešenia.