Projekty /

 

       

 SMARTMuseum

SMARTMuseumSmartMuseum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva
SMARTMuseum  viac


Tid(y)Up

Tid(y)UpNasleduj plast od zdroja k moru: Tisa-Dunaj integrovaný akčný plán na zníženie znečistenia riek plastmi
Tid(y)Up  viac


CINEMA

CINEMAKreatívny priemysel pre nové mestské ekonomiky v Dunajskom regióne
CINEMA  viac


IDES

IDESProjekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.
IDES  viac


OSA - Ochráňme sa adaptáciou

OSA - Ochráňme sa adaptáciouCieľom je zlepšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy a najmä o možnostiach ako posilniť odolnosťnašich sídel adaptačnými opatreniami, ktoré znížia ich zraniteľnosť a zároveň zvýšiť pripravenosť miestneho obyvateľstva na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(prírodné aj technologické katastrofy)
OSA - Ochráňme sa adaptáciou  viac


ELDORA

ELDORACieľom projektu je posilniť kľúčové zručnosti a zručnosti mladých ľudí v poslednom ročníku škôl (inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy a univerzity), nezamestnaných mladých ľudí a lídrov vo vidieckych oblastiach a pomôcť im tak založiť sociálny podnik s cieľom lepšie využiť miestne prírodné a ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.
ELDORA  viac


Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod

Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta UžhorodProjekt sa zameriava na spoluprácu samosprávy mesta Užhorod s verejnosťou a zástupcami mimovládneho sektora s cieľom zvýšiť úroveň transparentnosti a prispieť v zvýšeniu úrovne inštitucionálnej dôvery.
Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod  viac


Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji
Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji   viac


ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe

ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe
ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe  viac


LAST MILE

Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch.
LAST MILE  viac
ARCHÍV PROJEKTOV