Skip to main content

Adaptácia na klimatickú zmenu a obnova poškodenej krajiny – to nie sú len ťažké vedecké pojmy. Postupne sa tieto témy budú dostávať do nášho života, podobne ako pred časom triedenie odpadu, či čistenie odpadových vôd. Mladých ľudí sa extrémne prejavy klimatickej zmeny dotknú viac, pretože sa dožijú času, kedy najhorším prejavom klimatickej zmeny nebude len sťažená lyžovačka. Už dnes sa klimatická zmena negatívne prejavuje vlnami horúčav, povodňami, zosuvmi pôdy, či suchom.

Napriek tomu že je to ťažké, je dobré, ak nebudeme smutne čakať, ale radšej niečo pozitívne urobíme. Existuje mnoho riešení, ako klimatickú zmenu spomaliť a súčasne sa na ňu pripraviť.

Súťaž pre stredoškolákov Košického kraja na tému klimatická zmena

Predseda Košického samosprávneho kraja, p. Rastislav Trnka spolu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vyhlasuje súťaž pre študentov stredných škôl v Košickom kraji s poetickým názvom Voda nad zlato.

Študenti vždy mali nápady, ako robiť veci lepšie ako predošlá generácia. V rámci súťaže Voda nad zlato oceníme, ak sa tieto nápady podarí preniesť na papier a zaslať vo forme projektu. Pošlite nám svoj projekt s pozitívnym dopadom na okolie, na životné prostredie, na zadržiavanie vody, biodiverzitu a na klímu.

Projekty sa môžu  týkať napríklad zadržiavania dažďovej vody zo striech, parkovísk, ktorá dnes odteká kanalizáciou preč a potom chýba napríklad verejnej zeleni (technická úprava zvodov, založenie dažďovej záhrady). Témou stále je zlepšenie stavu a množstva zelene v mestách a obciach (vysadené listnaté stromy v lete tienia, ale v zime pustia do okien slnko), ale aj vytváranie a obnova mokradí. Najmä v mestách je potrebné zlepšovanie podmienok pre biodiverzitu – viac druhov rastlín, viac druhov hmyzu (zakladanie kvitnúcich plôch, hmyzích hotelov). Možností na projekty a zlepšenia je oveľa viac.

Zapojiť sa môžete, ak ste študentský tím zo strednej školy v Košickom kraji (max. 6 členov + pedagóg). Jeden študent môže byť členom viacerých tímov, ktoré však riešia rôzne problémy.

Víťaz získa príspevok 800,- € pre školu na realizáciu súťažného projektu. Zároveň sa pre víťazov uskutoční exkurzia k miestam, kde sa podobné projekty už uskutočnili.

Projekt musí byť doručený na adresu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Strojárenská 3, 040 01 Košice (sprostredkovateľská organizácia) alebo mailom na adresu sutaz@arr.sk do 30.10.2021.

Súťaž sa realizuje v rámci projektu „Ochráňme sa adaptáciou“, ktorý je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Tipy na projekty v rámci súťaže Voda nad zlato

Problémy súvisiace s klimatickou zmenou, ku ktorým vieme hľadať riešenia aj na miestnej úrovni:

  • Nedostatok vody, dlhotrvajúce sucho
  • Strata biodiverzity (chýba hmyz, vtáctvo, je narušená rovnováha)
  • Narastajúce teploty
  • Erózia pôdy
  • Zrýchľujúce sa prúdenie vzduchu

Čo sa dá robiť na miestnej úrovni, napríklad na školskom pozemku (príklady):

Zeleň a biodiverzita

Svoj projekt musíte prispôsobiť podmienkam, kde ho chcete realizovať. Iniciatíve a kreativite (nápadu prísť s inou témou) sa medze nekladú. 

Veríme, že mladým nie je jedno v akom prostredí žijú, a že sa k nemu chcú správať lepšie ako predošlé generácie.

Dokumenty k stiahnutiu:

Na inšpiráciu:

Súvisiaci článok:

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Všetky potrebné informácie a usmernenia spolu s prihlasovacím formulárom aj brožúrou nájdu študenti na https://www.arr.sk/voda-nad-zlato/ […]

trackback

[…] Súťaž Vodu nad zlato vyhlásil Košický samosprávny kraj a bola súčasťou Programu obnovy krajiny. Viac o súťaži Voda nad zlato nájdete v tomto článku. […]