Skip to main content

Chceš využiť svoj čas efektívne, vyskúšať si, aké je to byť súčasťou kreatívneho priemyslu a získať užitočné skúsenosti? Poď toto leto stážovať do BIKE PARKU!

O BIKE PARKU Červený Breh

je iniciatívou vlastníka vlekov a zariadenia na Červenom brehu – aktívneho bikera za výdatnej pomoci priateľov. V našej činnosti sa zapájame do aktivít a projektov, ktoré podporujú umenie, kultúru, šport, spoločenské podujatia, solidárne a komunitné aktivity. Pozvať stážistu do spolupráce vnímame ako prvý krok k ďalším výmenným pobytom a participáciou s krajinami EÚ.

Čo budeš robiť:

V rámci našich aktivít dokážeme poskytnúť stážistovi tieto aktivity:

 • účasť na komunitných podujatiach (prípravy a realizácia v praxi)

 • teóriu a prax na realizácii grantových výziev

 • priestor pre kreatívne a ideové nápady s možnosťou realizácie

 • participáciu na komunitných projektoch

 • ukážka našich procesov pri prípravách podujatí

 • poskytnem priestor pre spravovanie a zodpovednosť za jednoduchý marketing a spracovanie sociálnych sietí

 • komunikáciu s lokálnymi a zahraničnými návštevníkmi strediska

 • v prípade záujmu poskytneme teóriu a prax v oblasti včelárstva v našom stredisku

 • predstavíme našu činnosť od plánovania cez realizáciu až po samotné výstupy našej činnosti.

 • vieme poskytnúť prácu aj na PC a zároveň aj manuálnu činnosť podľa samotnej predstavy stážistu

 • poskytneme stážistovi možnosť lepšie spoznať naše mesto a lokálne komunity v rámci pobytu

Dĺžka stáže:

Nechávame to na Tvoje slobodné rozhodnutie a uváženie.

Čo očakávame:

– ochota na prípravách podujatí

– ochota učiť sa komunikovať s klientami

– ochota pomáhať so spracovaním výstupov (sociálne siete, fotodokumentácia)

Prácu sme ochotní maximálne prispôsobiť Tvojím očakávaniam.

Prihlás sa do 04.04.2022 vyplnením tohto formulára.

PRIHLÁSENIE NA STÁŽ

Stáže sú organizované v rámci projektu Interreg CINEMA, do ktorého je okrem Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice zapojený aj ďalší slovenský partner – Creative Industry Košice. Tento projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.