Skip to main content

Klíma našej planéty sa mení miliardy rokov. Za posledných 2,5 milióna rokov sa menila výraznejšie. Striedali sa chladnejšie a teplejšie obdobia. Počas posledných desaťročí je však zmena pomerne rýchla a prudká. Nepriaznivé dôsledky súčasnej klimatickej zmeny sú stále významnejšie.

Ak by sa oteplilo až o 6 stupňov, malo by to výrazne negatívny dopad na biosféru, produkciu potravín ale aj zdroje pitnej vody a zdravie obyvateľstva.

V rámci projektu OSA (Ochráňme sa adaptáciou) sme vytvorili vzdelávací film o význame vody.
Týmto filmom chceme napomôcť k šíreniu informácií a vedomostí o adaptačných opatreniach na zmenu klímy.
Film sa zaoberá najmä problematikou adaptácie na zmenu klímy a zároveň poskytuje komplexnejší informačný obsah o zmene klímy, mitigácii (zmierňovaniu) a adaptácii.

O čom je film?
– v rámci rôznych príkladov naznačuje expozíciu klimatickej zmeny
– poskytuje informácie o citlivosti na zmenu klímy (vlastnostiach územia)
– informuje o dopade klimatickej zmeny

Najdôležitejšia časť filmu je venovaná spôsobom znižovania citlivosti a zvyšovania adaptívnej kapacity v rôznych sektoroch (zastavané územie, poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodohospodárstvo – ochrana proti povodniam a opatrenia proti suchu a podobne).

Film nájdete v tomto článku ako aj na našom youtube kanáli.