Skip to main content

Ďalšie kroky v projekte CINEMA

Medzinárodný projekt CINEMA má za cieľ oživiť prázdne priestory v európskych mestách za pomoci kreatívneho priemyslu. V spolupráci s Creative Industry Košice sa v Košiciach sústredíme na prípravu stratégie (roadmap) pre implementáciu projektu Kreatívneho centra Košického kraja (KCKK).

Výrazným míľnikom bola v tomto projekte organizácia hackathonu s názvom Remix the City. Táto udalosť sa uskutočnila v online prostredí za prítomnosti zástupcov STROJa, Tabačky (s ideou kreatívnej štvrte), CIKE, ARR a KSK, kde sme spoločne sme hľadali odpovede na otázku budovania komunity v budúcom Kreatívnom centre (KCKK).

Pri implementácii projektu KCKK účastníci hackatonu navrhli obnoviť participatívne procesy. Návrhom bolo zriadenie expertnej skupiny, ktorá projekt odborne zastreší, aby sa pravidelne stretávala a bola informovaná o priebehu projektu. Skupina by v prvých krokoch prispela k návrhu funkčného modelu organizácie KCKK aj k procesu výberu budúceho manažéra/manažérky centra.

Ďalšími krokmi v tomto projekte bolo:

– natočenie krátkeho videa k hackathonu, tzv. „Video Testimonials“

– vytvorenie stratégie (roadmap) pre implementáciu projektu KCKK

– virtuálna tour CIKE pre projektových partnerov

Nakoľko nás zahraniční partneri aktuálne nemôžu navštíviť osobne, náš lokálny partner Creative Industry Košice zorganizoval virtuálnu prehliadku priestorov Bravo Hub, ktorý vzniká v Kasárňach/Kulturparku ako súčasť projektu Košice 2.0. Má pre nich slúžiť ako inšpirácia a príklad úspešnej premeny priestorov, ktoré časom stratili svoje využitie a stali sa domovom pre profesionálov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.