Aktuality /

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja hľadá dobrovoľníka

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. hľadá dobrovoľníka, študenta magisterského, resp. inžinierskeho stupňa.Čo očakávame/požadujeme:
-    Záujem o problematiku regionálneho rozvoja a správu vecí verejných
-    Skúsenosti s vyhľadávaním a spracovaním údajov z rôznych databáz 
-    Užívateľská úroveň používania balíka Microsoft Office
-    Organizačné predpoklady, zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť
-    Výhodou pre uchádzača sú skúsenosti s tvorbou projektov, prípadne s prípravou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí či mikroregiónov
-    Znalosť anglického a/alebo ukrajinského/ruského jazyka vítaná
Prácu je potrebné vykonávať v sídle ARR minimálne 10 hodín týždenne (flexibilne v rámci pracovného času po dohovore, ale minimálne 2 krát do týždňa) po dobu 6 mesiacov.

Čo ponúkame:
-    Možnosť podieľať sa na realizácii konkrétnych úloh v rámci projektu
-    Šancu byť súčasťou profesionálneho projektového tímu, ktorého viacerí členovia sú certifikovaní projektoví manažéri (IPMA – medzinárodne uznávaný certifikát projektového manažmentu).
-    Účasť na podujatiach organizovaných ARR v rámci projektov alebo interných podujatí 
-    Príležitosť získať mnoho nových informácií, skúseností a vedomostí, ktoré Vám budú prospešné v budúcnosti
-    K dispozícii je pracovné miesto s nevyhnutným technickým vybavením a prístupom k informáciám v rámci interného zdieľaného komunikačného prostredia 
-    V prípade, že sa dobrovoľník osvedčí, má možnosť získať referenciu o nadobudnutých zručnostiach a vedomostiach pre možných zamestnávateľov


ARR je nezisková, verejno-prospešná organizácia, založená Košickým samosprávnym krajom na podporu všeobecne prospešných služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Poslaním ARR je prispievať k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu trvalo-udržateľnému rozvoju Košického kraja vytváraním takých podmienok a mechanizmov v regióne, ktoré umožnia riešiť prioritné problémy a realizovať ciele v zmysle schválených rozvojových dokumentov v navrhovaných strednodobých až dlhodobých časových horizontoch.

Ak Vás táto ponuka oslovila, prosíme o zaslanie stručného CV spolu s motivačným listom (rozsah max. 500 slov), čím Vás ponuka pracovať ako dobrovoľník v ARR zaujala a čo môžete naopak ARR ponúknuť, resp. aké sú Vaše očakávania, na e-mail: zuzana.klimovska@arr.sk v termíne do 15.5.2015.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu!