Aktuality /

Deň priateľstva / День добросусідства

Košický samosprávny kraj a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja využili Deň priateľstva na prezentáciu partnerských projektov s Ukrajinou.

Hraničný priechod Ubľa -  Velikyj Bereznyj sa v sobotu 12.5.2012 zmenil na "festivalové námestie", kde sa mestá, regióny, okresy (rajóny) a iné organizácie prezentovali v rámci svojich stánkov a stanov brožúrami, letákmi, mapami, ale aj miestnymi špecialitami a výrobkami. Súčasťou je už tradične aj podpis plánu aktivít medzi Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou a Košickým, resp. Prešovským samosprávnym krajom a kultúrny program ukrajinských a slovenských hudobných súborov.

 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. využila Deň priateľstva na prezentáciu projektov ukrajinsko-slovenskej spolupráce, na ktorých participuje ako hlavný partner, resp. ako partner. Konkrétne ide o projekty Bioenergia Karpát, Karpatská turistická cesta, Európsky týždeň mobility v Karpatoch, projekt Zem a Karpatská turistická cesta 2. Prezentáciu uskutočnil riaditeľ ARR Košice n. o. Ing. J. Tešliar v rámci stretnutia najvyšších predstaviteľov na colnici a ostatní zamestnanci priamo pri stánku KSK s využitím "roll-up bannerov", letákov a iných propagačných materiálov.

 

Vzhľadom na dobré umietnenie stánku KSK a vzhľadom na to že informácie a materiály boli umiestnené na prístupnom otvorenom priestore, záujem o informácie a tlačoviny bol pomerne veľký a prezentácia sa preto dá považovať za úspešnú.