Aktuality /

Výstupy prvej fázy projektu LAST MILE

Regionálny akčný plán a brožúra predstavujúca výstupy prvej fázy projektu hotové

Do konca septembra museli projektoví partneri ukončiť všetky výstupy projektu LAST MILE naplánované v rámci prvej fázy projektu. Každý z partnerov pripravil regionálny akčný plán, pričom tieto plány obsahujú opatrenia potrebné na zabezpečenie zavedenia a efektívnej prevádzky dopravných riešení, ktoré by mohli byť odpoveďou na problémy „poslednej míle“ v turistických regiónoch a v odľahlých oblastiach s nízkou hustotou sídel. Regionálny akčný plán pre podporu flexibilných dopravných systémov v Košickom samosprávnom kraji so zameraním na Slovenský raj pripravený Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. si môžete stiahnuť tu: Všetky výstupy prvej fázy sú zhrnuté v brožúre, ktorú si môžete stiahnuť tu: