Skip to main content

POMÁHAME ZLEPŠOVAŤ KOMUNIKÁCIU V UŽHORODE!
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. privíta v dňoch 11.4. – 12.4.2019 na Zemplínskej Šírave zamestnancov Mestského úradu Užhorod v rámci tréningu v oblasti komunikácie s verejnosťou.

Hosťujúca organizácia – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v spolupráci s trénerkou Zuzanou Fialovou z organizácie PDCS pripravila pre účastníkov vzdelávania z vybraných odborov Mestského úradu Užhorod zaujímavý program zameraný na efektívne prezentovanie a argumentáciu.

 

Účastníci sa dozvedia, čo majú spoločné dobré prezentácie a čoho sa vyvarovať, ako sa dobre pripraviť na prezentáciu a ako zapojiť svoje publikum. Účastníci si budú môcť sami vyskúšať pripraviť si prezentáciu, ako ju patrične skrátiť a prispôsobiť rôznemu publiku, budú sa učiť vysporiadať sa s ťažkými situáciami, ktoré môžu počas prezentácií nastať. Taktiež budú mať možnosť precvičiť si panelovú diskusiu spôsobom rolovej hry.

Tréning je druhým zo série piatich tréningov zameraných na zlepšenie komunikácie zamestnancov vybraných odborov Mestského úradu Užhorod s obyvateľmi mesta v rozhodovacích procesoch, a tým zvýšiť úroveň transparentnosti. Vzdelávanie by malo absolvovať dvanásť vybraných zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti najviac prichádzajú do kontaktu s verejnosťou.

Naliehavosť potreby interakcie medzi orgánmi a verejnosťou sa zintenzívňuje v kontexte záväzku vlády Ukrajiny zaviesť potrebnú reformu verejnej správy v rámci Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajiny a implementácie Národnej stratégie na podporu rozvoja občianskej spoločnosti Ukrajiny na roky 2016-2020 (vyhláška prezidenta Ukrajiny č. 68/2016 z 26. februára 2016).

Ako uviedla projektová manažérka Jarmila Hviščová: „Je možné zlepšiť stav spolupráce medzi verejnosťou a orgánmi mesta Užhorod, ak interakcia nebude len periférnou činnosťou orgánu, ale stane sa integrálnou súčasťou procesu rozvoja verejnej politiky, ak bude informovať o svojich aktivitách prostredníctvom rôznych médií a ak sa bude postupne rozvíjať schopnosť orgánu zabezpečiť efektívnu interakciu s verejnosťou a uplatňovať primerané školenia pre svojich zamestnancov.“

Projekt rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky „Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod“ sa začal realizovať v októbri 2018. Projekt, ktorý je podporený z programu SlovakAid,  reaguje na špecifický cieľ výzvy, ktorým je podpora dobrej správy veci verejných. Celý projekt je v súlade s jednou z priorít Košického samosprávneho kraja posilniť spoluprácu s Ukrajinou. Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. založená Košickým samosprávnym krajom.

Projektový manažér
Jarmila Hviščová

( certifikovaný projektový manažér )
( IPMA C )

T: 055 68 228 14
M: 0903 480 074
E: jarmila.hviscova@arr.sk

Projektový manažér
Monika
Višňovská

( projektový manažér )

T: 055 68 228 17
M: 0904 201 589
E: monika.visnovska@arr.sk