Skip to main content
 

Terra Incognita

SUNRISE

    • Film – Využitie miestnych zdrojov

Čo sú miestne zdroje, čomu by mohli pomôcť, prečo sú najzaujímavejšie v chudobnejších oblastiach? Film poskytne niekoľko odpovedí na tieto otázky.

Viac info o projekte: TU

SUNRISE

Reportáž o projekte SUNRISE

Stručná informácia o obsahu a výsledkoch projektu zameraného na podporu miestnych zdrojov

Viac info o projekte: TU

BIOENERGIA KARPÁT

Film – Ako využiť bioenergiu

Inštruktážny film o výhodách a nevýhodách jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie. Film obsahuje základné informácie, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní o investícii.

Viac info o projekte: TU

IWB Labs

  • Príbehy úspešných podnikateľov

Rozhovory s manažérmi úspešných firiem v agro a potravinárskom sektore.

Krátke info o projekte: TU

Popis príbehov úspešných podnikateľov a ďalšie príbehy z iných krajín: TU

ACCESS2MOUNTAIN

STRETNUTIE PARTNEROV PROJEKTU A EXKURZIA

KREAREG

VZDELÁVANIE V RÁMCI PROJEKTU

BIOENERGIA KARPÁT

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRODUCENTOV A SPOTREBITEĽOV V RÁMCI PROJEKTU