Skip to main content

Dôležitosť kultúrneho a kreatívneho priemyslu na celom svete v posledných desaťročiach stúpa. Dôkazom je aj zapracovanie tejto problematiky do rôznych strategických dokumentov na lokálnej ako aj medzinárodnej úrovni. V Agentúre sa tejto téme venujeme skrze projekt CINEMA - Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region.

V rámci projektu sme pripravili workshop s Katarinou Živanović, riaditeľkou Kreatívneho centra v Nitre. Na workshope sa dozviete, ako funguje Kreatívne centrum v Nitre, ako postaviť kľúčové časti podnikateľského plánu kreatívneho centra a ako nastaviť podmienky pre rozvoj kreatívnych centier v mestách. 

Program:

8:30-8:45 Káva na privítanie
8:45-8:50 Otvorenie, projekt Cinema, CIKE
8:50-9:10 Budovanie priestoru pre kreatívnu učiacu sa komunitu, CIKE
9:10-9:25 Diskusia
9:25-10:15 Skúsenosti z budovania a fungovania Kreatívneho centra Nitra, Katarina Živanović, Kreatívne centrum Nitra
10:15-10:30 Diskusia
10:30-11:00 Podnikateľský plán co-workingového centra, Katarina Živanovič, Kreatívne centrum Nitra
11:00-11:20 Diskusia
11:20-11:35 Prestávka
11:35-12:20 Akčný plán pre kreatívne komunity v Košiciach, Katarina Živanović, Kreatívne centrum Nitra
12:20-12:50 Diskusia
12:50 –13:20 Priestor pre neformálny networking a obed

Workshop sa bude konať 21. 10. 2022 od 8:30 do 13:00 v Kasárňach/Kulturparku, v budove Alfa.

Okrem prezentácii bude veľký priestor venovaný aj diskusii a výmene názorov. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať.
REGISTRÁCIA NA PODUJATIE

O prednášajúcej

Katarina Živanvić je dlhoročnou pracovníčkou v kultúre – už viac ako 30 rokov pôsobí v nezávislej  a zriaďovanej kultúre v Srbsku, na Slovensku a v Českej republike. Jej medzinárodná angažovanosť súvisí najviac s Trans Europe Halles, kde je v súčasnosti členkou volebnej komisie do budúceho výkonného výboru TEH.

Na Slovensku pôsobila ako generálna riaditeľka Tabačky, v Prahe ako výkonna radatelka Štúdia Alta. Od roku 2021 je generálnou riaditeľkou Kreatívneho centra Nitra.

Pracovala aj ako žurnalistka, PR, lektorka, prednášala na mnohých medzinárodných konferenciách. V Srbsku bola riaditeľkou kultúrneho strediska Cinema REX, Fondu B92, Múzea histórie Jugoslavie a oddelenia kultúry mesta Belehrad.

 

Podujatie organizuje Creative Industry Košice a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice. Stretnutie je súčasťou projektu CINEMA – Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region realizovaného v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme.

#interregCINEMA