Skip to main content

Projekt Tid(y)Up: 3 dni na vode, 11 tímov a viac ako 5 ton odpadu

Na love za odpadom na rieke Tisa

Ročne končí v riekach približne 12 milión ton plastového odpadu. Tento objem sa dá prirovnať k vysypávaniu obsahu smetiarskeho auta do oceánu každých 60 sekúnd. Výskyt odpadu je však globálny problém a (aj) preto sme ako jeden z partnerov zapojení do projektu Tid(y)Up v rámci Dunajského nadnárodného programu Interreg.

Súčasťou júnového projektového stretnutia (11 – 15. jún 2021), ktoré sa uskutočnilo osobne, bolo podujatie PET KUPA. Kongresovú sálu sme vymenili za terén pri brehu rieky a jazera Tisa.

PET KUPA, alebo aj Plastic Cup či Plastic pirates je štvordňová súťaž tímov v zbere odpadu. Súťažiaci dobrovoľníci sa plavia po rieke na kanoe, kajaku alebo plavidle z plastov, zbierajú odpad do vriec a stanujú každý deň na inom mieste okolo rieky Tisa. Víťaz Plastic Cup-u dostane cenu, ktorá je vyrobená z recyklovaných PET fliaš.

Súťaž je primárne o zbere odpadu a až v druhom rade o rýchlosti a obratnosti. Hlavným cieľom podujatia je preto snaha, aby účastníci čo najviac prispeli k čistejšej rieke Tisa.

Zdroj: @petkupa

V prvý deň Plastic Cup si súťažiaci tím musí postaviť svoje plavidlo, na ktorom povezie vyzbieraný odpad – plavidlo držia na hladine plastové fľaše, ktoré boli tiež odpadom. Počas nasledujúcich troch dní sa súťažné tímy snažia zozbierať čo najviac odpadu z brehov rieky Tisa a vyseparované vrecia s odpadom kladú na palubu (centrálnej) tzv. materskej lodi. Súťažiace tímy odpad triedia ešte pred odovzdaním vriec, keďže za zmiešané, nevytriedené vrecia by dostali podstatne menej bodov. Vďaka tomuto nápadu organizátori ušetria prácu mnohým ďalším dobrovoľníkom, ktorí by tony vyzbieraných vriec museli hodiny triediť. Extra body sa udeľujú za odpad, ktorý sa posádke podarilo zabudovať do svojej lode pri jej stavbe.

Tento rok sa registrovalo 11 tímov – a viaceré tímy pozostávali zo zahraničných členov. Celkovo sa počas posledných 3 dní podarilo vyzbierať viac ako 5 ton odpadu. Vyzbieraný odpad bude následne zrecyklovaný.

Takisto sme s partnermi preberali pripravované čistenie na našich územiach, nakoľko začiatkom septembra nás čaká slovensko – maďarské čistenie rieky Bodrog na juhu Slovenska. Ukrajina, Srbsko a Bulharsko budú takisto organizovať podobnú aktivitu.
Táto aktivita však nemôže byť jednorázová a preto veríme, že čistenie rieky u nás na Slovensku takisto naštartuje mnohé ďalšie iniciatívy najmä u miestnych.

V rámci projektového stretnutia sme tiež absolvovali odborné prednášky o výskyte mikro a makroplastov, zbieraní vzoriek ako aj o triediacom protokole, ktorý má na starosti viedenská univerzita BOKU.

Zdroj: @petkupa
(Peter Varga, Vanda Molnar)

Krátke video z podujatia:

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj.

Viac fotiek z podujatia nájdete na našom facebooku a na  facebookovej stránke PET KUPA.
#dtptidyup #interregtidyup