Skip to main content

Druhý seminár na tému Možnosti rozvoja obnoviteľnej energetiky v Zakarpatskej oblasti a v Košickom kraji sa uskutočnil v Synevirskom Perevale.

Okrem prednášok na témy zavádzania obnoviteľných zdrojov energií a energetických úspor bola súčasťou programu exkurzia do obce Novoselytsia (Mižhirský rajon), kde sa v rámci projektu Bioenergia Karpát (financovaný cez program cezhraničnej spolupráce ENPI – HU-SK-RO-UA) podarilo zrealizovať výmenu starých kotlov za nové, spaľujúce drevnú biomasu (brikety alebo kusové drevo). Kotol zabezpečuje vykurovanie objektu miestnej základnej školy, ktorá slúži žiakom širokého okolia. Účastníci podujatia mali možnosť navštíviť aj miestnu výrobňu brikiet priamo v mestečku Mižhiria.