Skip to main content
Medziregionálna výmena skúseností a študijná cesta v dňoch 28. – 30. Jún 2016 v Lienz, (Východné Tirolsko, Rakúsko).

Zástupcovia Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. sa na konci júna zúčastnili trojdňovej študijnej cesty v rámci projektu LAST MILE vo Východnom Tirolsku. Cieľom stretnutia bolo spoznávanie úspešných udržateľných a flexibilných riešení dopravy v rámci poslednej míle v turistických destináciách. Táto prvá študijná návšteva a tiež workshop boli zorganizované rakúskym partnerom projektu Regional Management East Tyrol.
Po úspešnom zahájení stretnutia vo Viedni 27.06.2016 a prediskutovaní hlavných problémov týkajúcich sa regionálnych systémov verejnej dopravy a predovšetkým flexibilných systémov dopravy, účastníci mali možnosť navštíviť niekoľko príkladov dobrej praxe v  Rakúsku.
Prvým z nich bolo „Alpine Pearl“ Werfenweng, kde účastníci mali možnosť zažiť udržateľnú koncepciu mobility, ktorá ponúka turistom celý rad dopravných systémov od dopravných služieb pre voľný čas, až po funkčné mobility, ktoré garantujú turistom udržateľný príchod a odchod bez stresu a oblasti bez áut.
Druhý deň zahŕňal návštevu zdieľanej taxi služby defMobil (v St. Jakob v údolí Defereggen), kde účastníci absolvovali stretnutie so starostom St. Veit pánom Vitus Monitzer a tiež účtovníkom obce St. Veit Erikom Engel, ktorí im predstavili podrobnosti o projekte. Tento flexibilný dopravný systém bol založený v roku 2010 a od tej doby ponúka miestnym obyvateľom aj turistom možnosť čiastočne pokryť ich potreby v oblasti mobility v údolí Defereggen inými spôsobmi, ako len použitím osobného automobilu.
Ďalšou zaujímavou skúsenosťou bola prezentácia FLUGS E-Carsharing – čo je koncept E-Carsharingu vo Východnom Tirolsku. Riaditeľ Regional Management Východné Tirolsko Michael Hohenwarter a Manfred Gaschnig, správca FLUGS prezentovali podmienky využívania, fakty, problémy a vízie spojené s požičiavaním / zdieľaním elektrického auta (E-carsharing)
Popri pracovných povinnostiach mali účastníci možnosť vychutnať si pohostinnosť regiónu a hlavne mali príležitosť otestovať kvalitu, pohodlie a načasovanie verejných a flexibilných transportov, a užiť si napríklad aj jazdu späť vlakom do Viedne po historickej trase, po ktorej kedysi cestovala aj samotná Sissi a Franz Josef.

 

Projekt sa realizuje v medzinárodnom partnerstve. 

• Environmental Agency, Rakúsko – vedúci partner 

• East Tyrol Regional Management, Rakúsko

• Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., Slovensko

• Club „Sustainable Development of Civil Society“, Bulharsko

• Government of Catalonia, Španielsko

• Upper Sûre Nature Park, Luxembursko

• Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship, Poľsko

Projektová manažérka
Henrieta
Kiraľvargová

T: 055 68 228 17
M: 0910 930 777
E: henrieta.kiralvargova@arr.sk