Skip to main content

PROJEKT LAST MILE SA BLÍŽI KU KONCU
Projekt LAST MILE, ktorého cieľom bolo vytvoriť základy pre implementáciu flexibilného dopravného systému v Košickom kraji, po viac ako štyroch rokoch realizácie končí...

V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a jeho odborom dopravy sa nám podarilo prispieť k legislatívnej úprave a zaviesť službu autobus na zavolanie do našej legislatívy, pričom inšpiráciou pre nás boli krajiny, v ktorých autobus na zavolanie úspešne funguje už dlhší čas, ako napr. Rakúsko, Španielsko a Luxembursko. Od 15.12.2019 je táto služba prístupná aj pre obyvateľov odľahlejších obcí Košického kraja.

 

Súčasne sme z projektu zakúpili príves na prepravu bicyklov, ktorý bol zapožičaný Oblastnej organizácii cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, ktorá ho bude využívať na prepravu bicyklov v rámci pôsobnosti svojho územia.

 

Výstupom projektu je brožúra, ktorú si môžete stiahnuť tu: finálna brožúra.