Webináre pre stredné školy na tému klimatická zmena

Zaujíma vás téma klimatickej zmeny? Nie je vám osud našej planéty ľahostajný? Teraz máte možnosť vypočuť si skvelú prednášku na tému: Klimatická zmena jej prejavy a naša aktivita.

Podtémy

  • Dôsledky zmeny klímy vo svete a v našom regióne – zdôvodnenia a príklady negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
  • Zmierňujúce a adaptačné opatrenia – čo je potrebné robiť, aké opatrenia realizovať našom okolí, čo môže urobiť každý.
Pripravená je 45 a 90 minútová verzia
Súčasťou je:
  • Prezentácia – fakty a zaujímavosti, trochu burcovania (čím ste mladší, tým sa vás to viac týka).
  • Videá – vyrobili sme kratučké videá, podľa hesla „lepšie raz vidieť ako x-krát počuť“, sú v nich ukázané príklady adaptačných opatrení.
  • Kvízy – na pravidelné prebúdzanie auditória.
  • Na záver krátka súťaž o ceny s neveľkou uhlíkovou stopou

 

Webináre sú organizované v nadväznosti na:

  • Schválenie Adaptačnej stratégie na dôsledky klimatickej zmeny v Košickom kraji,
  • Zverejnenie interaktívnych mapiek  o dopadoch klimatickej zmeny
  • Realizáciu Programu obnovy krajiny

V prípade záujmu kontaktujte: