Skip to main content

Webináre pre stredné školy na tému klimatická zmena

Zaujíma vás téma klimatickej zmeny? Nie je vám osud našej planéty ľahostajný? Teraz máte možnosť vypočuť si skvelú prednášku na tému: Klimatická zmena jej prejavy a naša aktivita.

Podtémy

  • Dôsledky zmeny klímy vo svete a v našom regióne – zdôvodnenia a príklady negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
  • Zmierňujúce a adaptačné opatrenia – čo je potrebné robiť, aké opatrenia realizovať našom okolí, čo môže urobiť každý.
Pripravená je 45 a 90 minútová verzia
Súčasťou je:
  • Prezentácia – fakty a zaujímavosti, trochu burcovania (čím ste mladší, tým sa vás to viac týka).
  • Videá – vyrobili sme kratučké videá, podľa hesla „lepšie raz vidieť ako x-krát počuť“, sú v nich ukázané príklady adaptačných opatrení.
  • Kvízy – na pravidelné prebúdzanie auditória.
  • Na záver krátka súťaž o ceny s neveľkou uhlíkovou stopou

 

Webináre sú organizované v nadväznosti na:

  • Schválenie Adaptačnej stratégie na dôsledky klimatickej zmeny v Košickom kraji,
  • Zverejnenie interaktívnych mapiek  o dopadoch klimatickej zmeny
  • Realizáciu Programu obnovy krajiny

V prípade záujmu kontaktujte: