Skip to main content

V rámci projektu ELDORA bola vytvorená hra pre iOS aj pre Android.

Nová hra je zameraná na simuláciu sociálneho podnikania.  

V L€ARNe začnete podnikať. Postupne dostanete správy, ktoré musíte vyriešiť. Objavia sa príležitosti, dostanete správy z trhu, pozvánky, rodinné SMS, ako aj faktúry a položky, za ktoré musíte platiť. Vaše správanie ovplyvňuje štyri ukazovatele, ktoré tvoria vaše skóre. Okrem toho musíte zabezpečiť zvyšovanie svojich zárobkov rozšírením svojho podnikania a zamestnaním zamestnancov, aby ste vybavili svoje priestory alebo využili investičné príležitosti na trhu. Ako riadite svoje podnikanie, záleží na vás. Testujete sami na sebe, aké to je vlastniť firmu a usilovať sa o jej úspech.

L€ARN je vzdelávacia hra vytvorená v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach, herným štúdiom Hipstersaurus Rex Apps a partnerskými organizáciami na Slovensku, v Taliansku, Maďarsku a Poľsku v rámci projektu ELDORA.

 

Prípravu tejto hry podporila a spolufinancovala Európska únia prostredníctvom programu Erasmus+. Informácie obsiahnuté v tejto hre vyjadrujú výlučne názory autorov a v žiadnom ohľade nepredstavujú oficiálne vyjadrenia, názory a stanoviská Európskej únie a jej orgánov.

HRA 1 HRA - Aplikácia