Skip to main content

Odpad v riekach

Znečistenie riek sa stalo celosvetovým fenoménom. Nadmerná produkcia odpadu, nelegálne skládky a odpad vo voľnej prírode už dlhodobo predstavujú globálny problém. Až 90% oceánskeho odpadu tvoria smeti, ktoré sa do morí a oceánov dostali z riek – odpad je preto možné v značnej miere nájsť aj v európskych riekach.

Plastový odpad: Čo s ním?

Na alarmujúci výskyt odpadu v riekach (prevažne plastov) poukazuje aj výstava s názvom Plastový odpad: Čo s ním?

Priestory košických Kasární Kulturparku sa na štyri dni zmenia na ekologickú výstavu, ktorá nielen zlepšuje povedomie o odpade, ale zároveň aj ilustruje možné riešenia a alternatívy, ako s týmto problémom naložiť na lokálnej úrovni. Tiež demonštruje, ako jednoducho recyklovať plasty, či prečo je potrebné čistiť rieky od odpadov.

Zdroj: PET KUPA

Ide o netradičnú mobilnú výstavu pozostávajúcu z lodných kontajnerov, ktoré poskytujú výstavný priestor. Návštevníci výstavy si budú môcť pozrieť aj interiér, kde uvidia výstavu fotografií, výrobkov z naplaveného dreva, videoprojekciu, bude tam aj knižnica s čitateľským kútikom. Účastníci si budú môcť nielen pozrieť, ale v pojazdnej dielni aj osobne vyskúšať proces výroby nových výrobkov z vytriedeného plastu.

Táto výstava sa bude tento rok plaviť po riekach Tisa a Dunaj ďalej do Rumunska, Bulharska a Srbska a následne (proti prúdu) do Budapešti. Preto jej partneri projektu hovoria aj výstava FLEX – plávajúca / flexibilne sa pohybujúca výstava.

Príďte sa na výstavu pozrieť osobne v dňoch 13. – 16.05.2022 do Kasární Kulturparku.

plastový odpad
workshop plasty
workshop plast odpad

Zdroj: PET KUPA

zlisovaný plast

Ako vznikal dizajn výstavy? Dozviete sa tu:

Výstava je realizovaná v rámci projektu Tid(y)Up, financovaného z Interreg Dunajského nadnárodného programu.

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj.
Projekt venuje osobitnú pozornosť detekcii a eliminácii makroplastických usadenín nahromadených na brehu, mikroplastickej kontaminácii plávajúcej vo vode a šíreniu poznatkov v tejto oblasti.

#dtptidyup #interregtidyup