Skip to main content

Na Košickej detskej historickej železnici uviedli do života prvý cyklovagón. Do prevádzky sa tak vrátil ďalší historický letný vozeň Ca/u 620, ktorý bol zrekonštruovaný a mierne upravený vďaka projektu ACCESS2MOUNTAIN.

Cestujúcu verejnosť okrem iného poteší skutočnosť, že bicykle im odteraz vo vynovenom vozni prepravia bezplatne.

Cyklisti využívajúci cyklotrasy v Košiciach a okolí, dostávajú možnosť cestovať so svojim bicyklom aj po detskej železnici v Čermeľskom údolí. Do prevádzky sa totiž dostáva „staronový“ letný vozeň Ca/u 620, obohatený o vybavenie, ktoré umožňuje tento vozeň titulovať pomenovaním cyklovagón.

Vozeň má bohatú históriu, vyrobený bol už začiatkom 20. storočia pre úzkorozchodnú železnicu do Banskej Štiavnice. Cez iné úzkokoľajky Slovenska, sa po rôznych úpravách dostal v roku 1955 na našu (vtedy pioniersku) železničku. V posledných dvoch desaťročiach chátral, no v roku 2013 vozeň, ktorý je chránený aj zákonom ako hnuteľná pamiatka, podrobili dobrovoľníci  rekonštrukcii a prestavbe na cyklovagón. Za výraznej finančnej podpory projektu ACCESS2MOUNTAIN, bol opravený pojazd, skriňa i interiér vozňa, v ktorom boli osadené cyklostojany na prepravu bicyklov. Súčasne sa podarilo aj na staniciach v Čermeli a  Alpínke vytvoriť odstavné plochy s cyklostojanmi. Táto investícia bola zrealizovaná aj vďaka existujúcej spolupráci medzi Občianskym združením Detská železnica Košice a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. založenou Košickým samosprávnym krajom.

Rekonštrukcia je súčasťou projektu ACCESS2MOUNTAIN financovaného z programu Európskej teritoriálnej spolupráce 2007-13, Juhovýchodná Európa. Hlavným cieľom spomenutého projektu je environmentálne priateľský cestovný ruch, zlepšenie dostupnosti horských regiónov, pričom prospech by z neho mali mať okrem miestnych obyvateľov aj turisti a všetci potenciálni užívatelia.

www.access2mountain.eu

Projektová manažérka
Henrieta
Kiraľvargová

T: 055 68 228 17
M: 0910 930 777
E: henrieta.kiralvargova@arr.sk