Skip to main content

Košický samosprávny kraj vyhlasuje v priebehu roka viaceré výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Žiadatelia sa môžu uchádzať o prostriedky z krajskej kasy s projektmi z oblastí životného prostredia, rozvoja vidieka, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, vedy, výskumu, vzdelávania, z oblasti kultúry a duchovných hodnôt.

Pri poskytovaní dotácii z rozpočtu Košického samosprávneho kraja plníme úlohu sprostredkovateľského orgánu. V rámci piatich výziev, ktoré sme administrovali v roku 2022, boli podporené verejnoprospešné projekty z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života.

Obnova detskej železnice, výstavba detského ihriska či organizácia hudobného podujatia – rozhodnúť o tom, ktorý projekt bude podporený mali v moci obyvatelia Košického kraja v rámci výzvy ID/2022 – participácia. O víťazných projektoch totiž bolo možné rozhodnúť v internetovom hlasovaní. Každý z obyvateľov kraja mal právo udeliť svoj hlas niektorému zo 16 predložených projektov. Ktoré projekty boli najúspešnejšie?

#Nová vlaková súprava Košickej detskej historickej železnice

Projekt s názvom Nová vlaková súprava Košickej detskej historickej železnice bol vybraný do verejného hlasovania a z trojice úspešných kandidátov získal najviac hlasov. Vďaka krajským peniazom na košickej železničke spojazdnili a sprevádzkovali dieselový motorový rušeň „Anička“ typu T211 a pribudli aj nové výletné vozne.

Lokomotíva Anička bola v zlom technickom stave a jej spojazdnenie si vyžiadalo komplexnú opravu.

Lokomotívu bolo tiež potrebné prerozchodovať z normálneho rozchodu na rozchod detskej železnice 1000mm.

Foto zdroj: Detská železnica

Rušeň po oprave. Foto zdroj: Detská železnica

Rušeň pred opravou. Foto zdroj: Detská železnica

#Obnova prvkov záhradnej architektúry v Botanickej záhrade UPJŠ

Projekt bol dokončený koncom októbra 2022. Vo vonkajšom areáli botanickej záhrady pribudla 13 m dlhá oceľová pergola, bol opravený 60 m dlhý oporný múrik a na Slovensku vznikla prvá bylinková záhrada prispôsobená imobilným a zrakovo postihnutým návštevníkom s informačným systémov v slovenčine, angličtine a v Braillovom písme.

#Občania sídliska KVP

Na sídlisku KVP vzniklo ihrisko s hernými prvkami pre deti do sedem rokov s bezpečnou dopadovou plochou a s pieskoviskom pod stromami.

Foto zdroj: Občania sídliska KVP, o.z.

#Organizovanie koncertov klasickej hudby v spojení s prírodou ako unikátna forma podpory kultúry v regióne

Gréckokatolícka farnosť Klokočov získala cez dotácie spolufinancovanie koncertného krídla. Súčasťou projektu boli aj vystúpenia slovenských a zahraničných umelcov.

Ďalšie projekty:

#Cassovia Folkfest 2022  

Folklórny festival so 40 ročnou tradíciou spojený s prezentáciou folklórnych skupín, súborov a tradičných remesiel v centre mesta Košice a okolitých obciach. Projekt bol podporený z dotačnej schémy 2022.

#JBL JUMP FEST 2022

Unikátne podujatie street athletics – atletika v uliciach mesta so 6 ročnou tradíciou a špeciálnym vybavením atletického štadiónu za účasti slovenskej a svetovej atletickej špičky v prostredí historického centra mesta Košice. Projekt podporený v rámci individuálnych dotácií 2022.

Máte nápad na projekt? Prihláste ho do našej dotačnej výzvy. Pre svoj projekt môžete získať od 1 000 do 7 000 eur.

Projekt je možné prihlásiť do 24. 4. 2023.
VIAC INFORMÁCIÍ K DOTAČNEJ SCHÉME 2023

Sme radi, že môžeme participovať na iniciatívach aktívnych združení a organizácií v rámci Košického regiónu. O enormnom záujme o dotácie svedčí aj fakt, že spolu bolo za rok 2022 podaných 651 žiadostí o poskytnutie dotácie.