Skip to main content
Doprava je každodennou súčasťou nášho života. Každý z nás sa potrebuje presúvať za svojimi povinnosťami, pričom využíva rôzne prostriedky dopravy. Osobná, verejná či cyklistická forma transportu vytvára systém mestskej mobility a jej úlohou je, aby tento systém bol efektívny, ekonomicky atraktívny a v neposlednom rade aj rýchly. Hoci je verejná doprava menej zaťažujúca pre životné prostredie, stále je málo atraktívna pre slovenskú verejnosť. Pre odborníkov na dopravu je preto dôležité mať k dispozícii všetky nástroje a technológie, ktoré im umožnia analyzovať dopravu a zlepšovať jej kvalitu.

O dopravnom modeli

Vďaka dopravnému modelu je možné sledovať celkový čas cestujúceho strávený v doprave, vyhodnocovať atraktivitu cestovných poriadkov a simulovať prírastky alebo úbytky cestujúcich. Existujú aj modely, ktoré dokážu predvídať pohyb chodcov. Pri dopravnom modelovaní je však potrebné poznať, aké máme zloženie obyvateľstva, jeho správanie a tiež treba zohľadniť aj región a cieľ ciest.

Problematika dopravných modelov na Slovensku bola jednou z tém workshopu organizovaného v spolupráci so spoločnosťou IDS Východ v rámci projektu CLIMADAM.

Ako to funguje v praxi nám uviedol na príklade dopravný technológ Norbert Mondek (IDS Východ) počas svojej prednášky na dopravnej konferencii IDS Workshop. Okrem rôznych typov dopravných modelov bolo predstavené dopravné modelovanie na príklade zákazu nákladných vozidiel do mesta. Takýto zákaz by mal dopad na naplnenosť ciest a experti by ďalej mohli v modeli sledovať viacero situácií, akým by bolo odklonenie tranzitnej dopravy mimo mesta a dopravná situácia priamo v meste. Kým sa odborníci dopracujú k finálnemu rozhodnutiu v doprave, takto si cez dopravné modelovanie môžu overovať viacero riešení a scenárov.

Dopravný model na Ukrajine

Na základe existujúceho dopravného modelu v Košickom a Prešovskom kraji budú v rámci projektu CLIMADAM vypracované dopravné podklady pre mesto Užhorod a okolité obce. Tvorbu modelu udržateľnej dopravy v Zakarpatskej oblasti výrazne ovplyvnila vojna na Ukrajine, kedy sa státisíce Ukrajincov zo západnej časti Ukrajiny presídlili východným smerom. Uvažuje sa aj nad presunom priemyslu do oblasti Zakarpatskej Ukrajiny, a tak nároky na prepravu a dopravnú obslužnosť narastú. Z tohto hľadiska je viac ako aktuálne vypracovanie dopravného modelu pre Užhorod a jeho využitie v reálnom čase a priestore.

Konferencia o doprave sa uskutočnila v rámci výstupov projektu CLIMADAM, ktorý je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.