Skip to main content

Chceš využiť svoj čas efektívne, vyskúšať si, aké je to byť súčasťou kreatívneho priemyslu a získať užitočné skúsenosti? Poď toto leto stážovať do knižnice Jána Bocatia v Košiciach!

O Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach

Verejná knižnica Jána Bocatia je kultúrna inštitúcia s 98 ročnou tradíciou. Jej hlavnou činnosťou sú knižnično-informačné služby, ktoré poskytuje na 10 pracoviskách v rámci Košíc. Veľká časť jej aktivít sa orientuje aj na vzdelávacie,  spoločenské a komunitné podujatia a aktívne spolupracuje s rôznymi organizáciami a inštitúciami. Knižnica prevádzkuje tiež úspešný literárny e-magazín Knihy na dosah, ktorý s viac ako 40 tisícovou návštevnosťou ročne patrí medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku.

Foto: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Spolupracuje na ňom s autormi a odborníkmi v oblasti literatúry a umenia. Do povedomia sa dostal aj cyklus literárnych besied 1+1, kde si pozvaný autor k sebe prizýva ďalšieho hosťa na základe tvorivej alebo ľudskej spriaznenosti.

stáž v knižnici

Foto: Valentín v knižnici. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Pri knižnici pôsobí čitateľský klub a literárny klub KOLIK, ktorý podporuje tvorbu mladých začínajúcich autorov z Košíc a okolia.

Knižnica celoročne ponúka mnoho literárnych besied so slovenskými i zahraničnými autormi, venuje sa tiež organizovaniu výstav, hudobných koncertov a prednášok. Od roku 2015 sa intenzívne venuje vzdelávaniu dospelých, pripravuje cykly neformálneho vzdelávania a zastrešuje aktívnu klubovú činnosť.

Čo budeš robiť:

Podieľať sa budeš najmä na aktivitách nášho PR a marketingového oddelenia. Využitie nájdeš pri tvorbe vizuálnej identity knižnice, získaš náhľad do tvorby literárneho portálu, do tvorby obsahu na sociálne siete a grafických návrhov všeobecne, organizačne sa budeš podieľať na podujatiach pre deti i širokú verejnosť a samozrejme do celkovej činnosti knižnice.

Budeš vidieť do našich procesov, zákulisia knižnice (a našich podujatí) a my budeme radi za pohľad mladého človeka na nás.

Dĺžka stáže:

Máme pre Teba priestor od júna do polovice septembra 2022, šlo by o cca. 14 hodín/týždeň (v závislosti od podujatí).

Čo očakávame:

Nadšenie a flexibilitu.

Prihlás sa do 04.04.2022 vyplnením formulára.

PRIHLÁSENIE NA STÁŽ

Stáže sú organizované v rámci projektu Interreg CINEMA, do ktorého je okrem Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice zapojený aj ďalší slovenský partner – Creative Industry Košice. Tento projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.