Skip to main content
 
 

KONFERENCIE

KONFERENCIA 2013

V dňoch 25 a 26.6.2013 sa v Košiciach uskutočnila konferencia Budúcnosť dopravy v meste Košice a v Košickom kraji.

Konferencia bola určená  pre vybraných výkonných a volených zástupcov regionálnej samosprávy, volených a výkonných reprezentantov miest, zástupcov relevantných centrálnych orgánov verejnej správy, zástupcov odborných inštitúcií zaoberajúcich sa danou problematikou a iných so záujmom o danú tému.

Pozvánka a program konferencie

Odborní garanti spracovali závery, ktoré predložili poslancom a kompetentným orgánom mestskej i regionálnej samosprávy i vedeniu rezortu dopravy.

Závery konferencie

V rámci konferencie bol vydaný zborník, ktorého editormi sú Ladislav Olexa, Brigita Salaiová a Ján Mandula.

Zborník vo formáte PDF

Pri príležitosti konania konferencie bol vydaný aj časopis Pozemné komunikácie a dráhy, ktorý obsahuje vybrané príspevky.

Časopis Pozemné komunikácie a dráhy