Skip to main content

Svojpomocná inštalácia solárnych kolektorov a fotovoltického systému bola hlavnou témou seminára, ktorý sa uskutočnil 15.5.2014.

Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu SUNRISE, ktorý je spolufinancovaný Programom cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013.

Súčasťou podujatia bola návšteva združenia Alter-Nativa v Brdárke, ktoré nainštalovalo a testuje ostrovný fotovoltický systém s cieľom zvýšenia ich energetickej sebestačnosti. Základom stretnutia bude predstavenie možností, skúseností, technických aspektov, nákladov a benefitov, výhod a nevýhod inštalácie fotovoltických panelov na malú budovu.

Prvým prednášajúcim bol Ladislav Bartók, ktorý predniesol viaceré technické varianty kolektorov, ktoré si môžu jednotlivci, alebo menšie organizácia vyrábať sami. Ide o kolektory na ohrev vody, alebo vzduchu. Detaily sa záujemcovia dozvedia počas kurzov výroby kolektorov, ktoré bude združenie Pro Tornensis organizovať. Informácie o kurzoch budú zverejnené aj na tejto stránke.

Josip Holovač informoval o technických inováciách a návrhoch Užhorodskej národnej univerzity v oblasti energetiky. Predstavený bol najmä systém ohrevu bazénovej vody v univerzitnom športovom komplexe a vákuové kolektory pre verejné budovy. Okrem technických riešení sa do úvahy berie najmä investičná náročnosť a návratnosť investície. Napríklad v prípade plavárne je doba návratnosti veľmi krátka, pretože momentálne na ohrev vody využívajú elektrickú energiu.

Expert na energetiku Jaroslav Pacarňuk si (podobne ako p. Bartók) pripravil prezentáciu na tému svojpomocnej výroby solárnych kolektorov. Účastníci sa mohli dozvedieť aj základné informácie o fyzikálnych princípoch využívaných pri konštrukcii kolektorov. Predstavené boli viaceré riešenia využívajúce energiu slnka, vrátane spôsobov pripojenia kolektorov na existujúce (alebo nové) systémy

Posledná prezentácia bola spojená s návštevou konkrétnej inštalácie využívajúcej energiu Slnka. Peter Glončák prezentoval ostrovný fotovoltický systém, ktorý je nainštalovaný v budove združenia ALTER NATIVA v Brdárke. Systém je schopný pokryť skoro všetku potrebu energie v objekte vďaka sérii akumulátorov na 24V, ktoré sú nainštalované v suteréne budovy. Energia sa vďaka meničom premieňa na 220V, takže v budove je možné využívať štandardné domáce elektrospotrebiče. Systém je dostatočne výkonný aj na prevádzku veľkých strojov, akým je vysávač, píla, či stavebné stroje. Problémy nastávajú v čase dlhších periód tmy (v zime), vtedy je potrebné prispôsobiť svoje spotrebiteľské zvyky (napr. vypnúť chladničku a potraviny skladovať v chladnej komore), alebo využiť záložný zdroj.
Priebeh seminára bol mierne narušený veternou kalamitou, ktorá spôsobila prerušenie dodávky elektriny v oblasti. To umožnilo prezentovať aj výhodu ostrovného fotovoltického systému – ten fungoval aj v čase, keď bola celá obec bez elektriny.

Prezentácie, ktoré jednotliví prednášajúci ponúkli účastníkom seminára: