Skip to main content
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o, Vás pozýva na informačný seminár zameraný na tému nových foriem inovačného riadenia ktorý sa bude konať v Tabačke Kulturfabrik v Košiciach 10. mája 2018.
 • Ste vítaní, ak máte záujem dozvedieť sa o aktuálnych možnostiach získania podpory a finančných zdrojov pre Vašu firmu vrátane inovatívnej formy získavania financií – crowdfundingu
PROGRAM:

8:45 Registrácia

 1. Blok NA CESTE OD INOVÁCIÍ K ZODPOVEDNÝM INOVÁCIÁM 

9:00 – 11:00

 • Predstavenie konceptu zodpovedných inovácií (ARR Košice, Monika Šiserová)
 • Panelová diskusia – prvky zodpovedných inovácií v praxi – úspešné inovatívne firmy na Slovensku (Lucia Gallíková, Radovan Sidor, Michal Hladký, Lukáš Kakalejčík)
 • Ponuka zapojenia sa do školenia (ARR Košice, Alena Kučeravcová)

COFFEE BREAK

 1. Blok KDE HĽADAŤ PODPORU A FINANČNE ZDROJE NA SVOJE ZODPOVEDNÉ INOVÁCIE

11:00 – 13:00

 • Ponuka komplexnej podpory a odborného poradenstva v regióne pre MSP a záujemcov o podnikanie od Slovak Business Agency (SBA)
  • Národné podnikateľské centrum v regiónoch (NPC, Jana Kolesárová)
  • Podpora internacionalizácie MSP (Igor Seman, Marek Šterbák)
 • Aktuálne výzvy pre podnikateľov – Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Košiciach (IPC, Viera Dulinová) 
 • Interreg SK-HU – podpora rozvoja cezhraničného regiónu v spolupráci s mikro, malými a strednými podnikmi (KSK, Tünde Erényi) 
 • Crowdfunding – alternatívny spôsob získania pôžičky, vhodný nielen pre charitatívne a kultúrne projekty (CIF – Creative Industry Forum, Slavomíra Salajová) 

OBED

 • Seminár je organizovaný v rámci projektu ROSIE – Zodpovedné a inovatívne MSP v Strednej Európe.Projekt je spolufinancovaný z programu Interreg Central Europe.
Ak máte záujem sa zapojiť, platformu nájdete TU . ( Platforma je po anglicky, ale stáže/úlohy môžu byť zadávané v akomkoľvek jazyku.)