Skip to main content

WORKSHOPY O SOCIÁLNOM PODNIKANÍ
Prinesieme konkrétne návody ako začať so sociálnym podnikaním v prostredí cirkví a v prostredí občianskych združení a neziskových organizácií. Súčasťou je informácia o zákone, grantové možnosti a príklady dobrej praxe.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, Úrad Košického samosprávneho kraja a Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Košice

Vás pozývajú na 2 podujatia:

 

  1. septembra 2019 Workshop SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
  2. septembra 2019 Workshop SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE CIRKVI a CIRKEVNÉ ORGANIZÁCIE

Podujatia sú organizované v rámci projektu ELDORA, ktorý je financovaný programom Erasmus +

Miesto konania – Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

Program 17.9.2019 (MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE)

8:30 Registrácia

9:00 Začiatok podujatia

9:00 Príhovor – KSK

9:20 Prezentácia RC SE Košice (Základné rámce § 112/2018 Z.z.)

9:40 Ako podnikať v prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Je sociálne podnikanie pre mňa? (Peter Mészáros)

10:25 Video z projektu Eldora (príklady dobrej praxe)

10:40 Prezentácia RISVK – sieťovanie, možnosti podpory a spolupráce VUC.

10:55 Prezentácia Informačno-poradenského centra (prezentácia aktuálnych grantových výziev pre podporu sociálneho podnikania).

11:15 Projekt Dorka Bags

11:30 Coffee break

11:45 Projekt Eldora – prezentácia výsledkov projektu

12:10 Ivan Mako  ( Wasco –družstvo, Valaská práčovňa)

12:40 „Dobré nápady“ verzus Zodpovedné plánovanie  (Michal Smetanka)

13:25 Diskusia

14:00 Záver

Program 18.9.2019 (CIRKVI)

8:30 Registrácia

9:00 Začiatok podujatia

9:00 Príhovor KSK / arcibiskup Mons.Bernard Bober

9:20 Prezentácia RC SE Košice (Základné rámce § 112/2018 Z.z.)

9:40 Ako podnikať v prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Je sociálne podnikanie pre mňa? (Peter Mészáros)

10:25 Pozdrav p. predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku

10:40 Video z projektu Eldora (príklady dobrej praxe/Ledecký? Rákoš?)

10:55 Prezentácia RISVK – sieťovanie, možnosti podpory a spolupráce VUC

11:15 Prezentácia Informačno-poradenského centra (prezentácia aktuálnych grantových výziev pre podporu sociálneho podnikania)

11:30 Coffee break

12:00 Peter Gombita (Oáza – Nádej pre nový život n.o.)

12:30 JCDr. Marek Ondrej, Príklad dobrej praxe (správca farnosti Podhradová, cintorín Sv. Rozálie)

12:50 Projekt Eldora – prezentácia výsledkov projektu

13:15 „Dobré nápady“ verzus Zodpovedné plánovanie  (Michal Smetanka)

14:00 Diskusia

14:30 Záver